!
MKA azonosító
15499
 
Kert neve
Grassalkovich-Hatvani kastélypark
 
Történeti megye
 
Megye
Heves
 
Település
Hatvan
 
Településrész
 
Irányítószám
3000
 
Utca
Kossuth Lajos tér 24.
 
Telefon
(06 37) 541 900
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
8.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
19.683001325900000000
 
GPS Y koordináta
47.668816704900000000
 
Kert leírás
. A 32 szobás U alakú kastély hatalmas parkjában külföldről hozatott növényritkaságok voltak még az 1930-as években is. A húsz katasztrális hold kiterjedésű parkban hajdanán 35 szobor, 13 faragott kőpad, valamint egy Olaszországból származó díszes szökőkút állt (ma felújítva). A Hatvany család kultúrapártolói tevékenységének köszönhetően olyan neves személyiségek látogattak el ide, mint Thomas Mann, Ady Endre, Bajor Gizi, Bródy Sándor, Czóbel Béla, Csók István, Hunyadi Sándor, József Attila, Lesznai Anna, Stróbl Zsigmond. A második világháborúban, majd az azt követő évtizedekben a kastély berendezését széthordták a katonák és a helybeliek, majd egy "tudatos tervezésnek" köszönhetően a park díszfáit, cserjéit is nagyobbrészt kivágták. Helyükre kollégiumot, a város kórházát, annak hőközpontját, rendelőintézetet, nővérszállást építettek, majd egy lakótelepet is kialakítottak. Manapság már csak néhány száz négyzetméternyi terület emlékeztet a hajdani arborétumra.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A város főterén magasodik az 1754-63 között készült Grassalkovich-kastély, amely két fázisban épült, késő barokk műemlék. Többszöri átépítés és felújítás nyomán nyerte el mai formáját. Építői Oraschek Ignác aki 1754-ben a középső részt, míg Jung József 1763-ban a két oldalszárnyat húzták fel. A koronázó párkány fölött, az oromzat közepén, az építtetőre utalva, a Grassalkovich család kőcímere látható. Az épület bal szárnyában az 1980-as évek közepétől a Grassalkovich Művelődési Központ kapott helyet. Az 1979-ben életveszélyesnek nyilvánították. Nem tisztázott az épület további hasznosítása sem. Többféle verzió felmerült már ezzel kapcsolatban, így például idegenforgalmi, gyógyturisztikai, üzleti, közművelődési funkciókra adaptált tervek születtek az utóbbi három évtizedben. Az állami kezelésű (KVI) műemlék csak kívülről tekinthető meg, belső részei zárva vannak mindenféle látogatás elől. Az 1996-2001 közötti időszakban, kormányzati támogatással a helyi erőforrásokat is igénybe véve, megtörtént a kastély külső rekonstrukciója és a tetőzet cseréje, a park teljes rehabilitációja, a külső kerítés felújítása, és az épület díszvilágítási rendszere. Belső terei évek óta változatlanul várakoznak a felújításra. A kastély külső és belső parkja, naponta 9-16 óra között nyitva van (belső termei kivételével), maga az épület, a park látogatható. A bal oldali szárnyban került elhelyezésre a "Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány". Egyemeletes, alápincézett, U alaprajzú épület, melyhez a szárnyépületek külső sarkainál kétfelől, L alakban földszintes sarokpavilonnal záródó gazdasági szárnyak csatlakoznak. A főhomlokzat felmagasodó középrizalitját kupolaszerű lefedés és a Grassalkovich család címerével díszített oromzat koronázza. Középen az egykori kocsiáthajtós bejáratot oszloppár és hermák által tartott kőkorlátos erkély keretezi. A főépület és a K-i oldalszárny földszintjén boltozatos terek, az emeleten síkfödém, a Ny-i oldalszárny a 20. század közepéig faszerkezetes magtártér volt, ma vasbeton födémekkel felosztva. D-i irányban a város főtere felé falazott pilléres és vasráccsal kerített előkert, É-i irányban, az udvar felől egykor hatalmas park csonkja, az udvarban vízmedence és szökőkút romjai. A kocsiáthajtóban, lépcsőházban és az emeleti díszteremben neobarokk stukkódíszítés (20. század eleje építtetője a Hatvany család). A főszárny és a K-i mellékszárny előzménye a gr. Stahremberg Gundacker Tamás földesúr által, a 18. század elején építtetett hatalmas vendégfogadó. Ezt építtette át az 1750-es években gr. Grassalkovich I. Antal (építész: Oracsek Ignác), a kapukeret és erkély (építész: Mayerhoffer András). Az emeletes mellékszárnyak az 1760-as években épültek (építész: Jung József). Jelenlegi területe 8,2 ha.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
2123 [5735]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa