!
MKA azonosító
55230
 
Kert neve
Zichy-kastélypark
 
Történeti megye
 
Megye
Fejér
 
Település
Soponya
 
Településrész
 
Irányítószám
8123
 
Utca
Dózsa Gy. u. 13.
 
Telefon
nem ismert
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
37.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.459409423700000000
 
GPS Y koordináta
47.003511808300000000
 
Kert leírás
A kastély a Sárvíz árterében, egy 36 hektáros angolpark közepén áll. Kizárólagos állami tulajdonban tartandó fokozottan védett műemlék.1760-ban említenek először a soponyai kastély körül kerttelepítést és a személyzeti összeírásban a legnagyobb létszámot a kertészet adja. Ez időben Magyarországon díszkert csak barokk stílusban épült. 1807-ben Pollack Mihály tervei szerint korszerűsítik és bővítik a kastélyt klasszicista stílusban és ehhez "angol kert"-et építenek mai méretűre, feltehetően Pollack Mihály útmutatása szerint. A Selyem-majori árok vize folyt, kanyargott a kert közepén díszként a mesterségesen alakított "Hattyús tó" után lévő, jelentős kiterjedésű sóstóba. 1799-ben gróf Zichy János házasságot kötött Colloredó Franciskával és ezzel újabb fényes fejezet kezdődik a kertépítésben. A betorkolás fölött szép kőhidat építenek 1822-ben. Ezen át vezet az út a kastélyba. A "Hattyús tó" melletti mesterséges dombokon tiszafa és virginiai borókaliget volt, a dombtetőn filagóriával. A sóstó közepén jelentős méretű dombként emelkedett ki a sziget. A kastély belső udvarának díszkútjára a klasszicista ízlés szerinti felépítmény került vörösmárványból 1829-ben. Az 1836-os leírás szerint a park már "látvány". Az angol-kert divatos növényei, a szomorúfűz, a jegenyenyár, japán akácok, vadgesztenyék, fekete- és erdei fenyők nagy része ma is megvan. Különös érdekessége és értéke a kertnek a védett értékként számon tartott téltemető tavaszi virágzása. Itt az egész kertet kora tavasszal szinte elborítja. A kert rétjeit, tisztásait szamárral legeltették és ezért, ahol leginkább tartózkodtak, azt a területet "szamárrét"-nek nevezték. 1894-ben artézi kutakat fúrtak a víznyerés érdekében. Ezek, mint források működtek, vörösmárvánnyal voltak jelölve és a gróf lányai után Ludovika és Viktória forrásnak nevezték el. Később egy "Katona-forrás" is lett a kertben. Itt kezdte pályáját a várpalotai születésű Fuchs Emil, aki 1865-től jeles fővárosi főkertész volt. A tulajdonos Gróf Zichy Ödön a kertészetnek élt, tudományosan művelte. Nyolc üvegház volt ékessége a kertnek, különleges növényekkel. 1900 után gróf Zichy János kulturális miniszter részére a keleti homlokzat elé díszes parter épül szőnyegágyakkal. A kastélypark a Székesfehérvár-Sáregres-Cece közötti közlekedési út mellett, Székesfehérvártól 20 km-re található. 1650-ben a Soponya nevű kis kültelki települést a tőle délre fekvő, szomszédos Nagyláng községhez csatolták, majd 1922-ben Nagyláng a Soponya nevet vette fel. Károly János írja, hogy az 1900-as évek elejéna nagylángi birtokot gróf Zichy György kezelte és a birtokhoz tartozó nagylángi kastély környéke "tóval ékesített és a legkülönlegesebb növényzettel, fa, cserje, üvegházi és leggondosabban ápolt mezei virágokkal díszelő volt". A Zichy-család nagylángi birtokán a XVIII. század végén barokk kastély épült, amelyt a XIX. században Pollack Mihály tervei alapján klasszicista stílusban építettek át. A kastélyhoz tartozó tájképi kertnek alapját a park nyugati és délnyugati szélén fekvő ligeterdők és az épület melletti Sós-tó képezte. Az 1800-as évek második felében, az erdős ligetek tisztásaira magányosan álló fa- és cserjefajokat ültettek. A park nagyobb arányú fejlesztése az 1900-as évek elején kezdődött. A pangóvizek lecsapolására épített árok-rendszer középső szakaszának kiszélesítésével és medrének mélyítésével kis tavat alakítottak ki. Mellette a kiemelt földből mesterséges dombot emeltek, ártéri kutakat fúrtak. A természetes erdőfoltokba tájidegen fafajokat, a gyepes területekbe pedig kerti virágokat ültettek. 1945 után a park képe alaposan megváltozott. Területe 48 ha-ról a jelenlegi 37 ha-ra csökkent, ahol 350 gyerek részére "gyermekvárost", gyermeknevelő otthont létesítettek. A megváltozott rendeltetésnek megfelelő épületeket, szolgálati lakásokat, sportpályákat stb. építettek. Az új létesítmények megbontották a kastély és a park harmonikus összhatását. A képbe az erdőgazdaság lapostetős vadfeldolgozó üzeme és a Soponyai Erdészet irodaháza sem illik. A kastély körüli szépen gondozott füves térségben idős és fiatal lucfenyő-, ezüstfenyő-, kislevelű hárs-, platán-, vasfa-, vérbükk-, vadgesztenye-, mezei és hegyi juhar, ostorfa-, nyírfacsoportok találhatók. A sportpályáknál a japánakác, ostorfa, vénic és mezei szil, vadgesztenye, korai és hegyi juhar, magas kőris, fekete dió, bálványfa, akác és kislevelű hárs különböző korú példányai alkotnak szép ligetes facsoportokat. A kastély belső udvarán állt egy 120 éves, 15 m magas, 530 cm törzskörméretű császárfa, ez sajnos kipusztult. Az eredeti erdőállomány őshonos fafajai: magas kőris, kocsányos tölgy, fehér és szürke nyár, valamint a kiveszőben lévő mezei szil. Botanikai érdekesség egy, a Lipót császárról elnevezett juharfajta, amelynek fiatal fakadó levelei sárgák vagy bronzszínűek, később fehértarkák. A park fajgazdag cserjeszintje alatt a borostyán és a kis télizöld társaságában virít a védett májvirág mindhárom - fehér, kék, rózsaszín - színváltozatában. A kastély körüli füves területeken a hóvirággal egy időben tömegesen bontogatja sárga szirmait a téltemető, mely a télvégi parkot is színpompássá varázsolja. A terület korlátozottan látogatható. Engedélyt a Gyermeknevelő Otthon vezetőjétől kell kérni.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A mai épület elődjét, egy földszintes, L-alakú, barokk stílusú kúriát 1751-57 között építtette fel Zichy János, a család palotai főágazatának megalapítója. 1772-73-ban ezt bővítették ki U-alakú, földszintes kastéllyá, az eredeti épületet a jobboldali szárnyba beépítve. Vályi András 1796-os Magyarország leírása a megyebeli Zichy-kastélyok közt egyedüliként ezt említi meg. Jelenlegi formáját 1807-19 között nyerte el, mikor Pollack Mihály tervei alapján klasszicista stílusban átépítették. Ekkor építettek emeletet a főszárnyra, és ekkor készült el az udvari homlokzat monumentális lépcsőháza. A főhomlokzat középrizalitját négy kettős oszlopon nyugvó terasz díszíti.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
1737 [3774]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
90/1978.(VII.12.)sz. VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa