!
MKA azonosító
34692
 
Kert neve
Érseki-palota kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Heves
 
Település
Eger
 
Településrész
 
Irányítószám
3300
 
Utca
Széchenyi utca 1.
 
Telefon
36-36-517-356
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
természetes személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
10.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
20.374017010000000000
 
GPS Y koordináta
47.900788562900000000
 
Kert leírás
A 14 hektáron kialakított franciapark 4 fő sugárúttal és 4 átlós úttal tagoltan a kör alakú központot emeli ki. A parképítés Esterházy Károly idején történt. A főútvonalak kettős vadgesztenyefasorai, a háború után még látható hatalmas szilfák idézték fel a kert korábbi szerkezetét. A hiányos parkápolás miatt 1968-ig egy-két része "elangolosodott", erdő jellegűvé változott. Az 1968. évi parkrekonstrukció ezért az eredeti francia stílus visszaállítását tűzte ki célul. Az új arculat kialakításához vissza kellett építeni a sétaúthálózatot és visszaállítani a réteket. A felesleges faegyedek eltávolítása nem vívta ki mindenki tetszését. Az így megújult kertben nyert elhelyezést egy mesterséges tavon a patak egyik régi kőhídja. A rózsakert mellett felépített díszes kapu a jezsuiták szőlőjében állt a Hajdú-hegyen. Ugyancsak a parkba került egy malomkő, ezzel 1840-től Eger első gőzmalmában dolgoztak Jelenleg felújítás, újjáépítés alatt áll az 1920-ban létesített nyári vendéglő. A park odvas fáival a 60-as évekig kedvenc költőhelye volt a csókáknak, harkályféléknek, seregélyeknek. Ma a csókák elpártoltak, de a madárvilág még így is gazdag. Esténként a ritka füleskuvik, gyöngybagoly hallatja hangját. Denevérek élik rejtett életüket, fajgazdagságuk a kutatókat is meglepte. Nappal a kert keleti határát képező patak felett suhan a jégmadár és ha szerencséje van, a domolykón és a fenékjáró küllőn kívül a szomszédos strand meleg vizével kikerülő mexikói kardfarkú halat is tud zsákmányolni. A faállomány dendrológiai szenzációja a közel 2 méteres törzsátmérőjű juharlevelű platán. Jelenlegi területe 2,8 ha. A kert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Születési évszámának 1768-at vehetjük, amikor Francz József tervei alapján az északi kaput (kerítést) megépítették. Valójában több részletben épült a barokk stílusú palota. Az épület falainak egyes részei a 16. századból származnak. A kapu vasrészeit Fazola Lénárd készítette. A palotát 16. századi épületek felhasználásával Erdődy Gábor püspök kezdte építtetni, 1715-1732 (építész: Giovanni Battista Carlone). 1761-1775 között Esterházy Károly bővíttette. A D-i épületcsoportot Pyrker László érsek emeltette. U alaprajzú épületegyüttes. A középső szárny szabálytalan alaprajzú, K felől három, Ny felől kétszintes. K-i (fő)homlokzata előtt díszudvar, amelyet kovácsoltvas kerítés választ el az utcától. K-i homlokzatának középtengelyében konzolokon nyugvó, kovácsoltvas mellvédes erkély, É-i homlokzatához későbbi díszlépcsőház csatlakozik, 1765 (építész: Fellner Jakab). Középső szárnyát kétoldalt kocsiáthajtó kapcsolja a középső szárnyra merőleges oldalszárnyakhoz (építész: Josef Ignaz Gerl, Francz József). A díszudvart D-en és É-on egy-egy egyemeletes épületszárny határolja, amely mögött D-en szabálytalan trapéz formájú udvart körülzáró egyemeletes palotaszárnyak, É-on szabálytalan ötszög alaprajzú gazdasági udvar és gazdasági épületek állnak. A D-i épületcsoport főhomlokzata a Pyrker János térre néz. Két szélső tengelyében félkupolával fedett pavilon, középtengelyben nyíló kapuja fölött konzolokon erkély, kovácsoltvas mellvéddel. A főpárkány fölött bábos párkányos attika, középmezejében M D C C C X X X I V felirattal. E szárny udvari homlokzatán a középtengelyben kiülő rizalitban lépcsőház, 1827-1847 (kivitelező: ifj. Zwanger József). Az É-i épületcsoport a díszudvart határoló szárnnyal együtt külön törzsszámon védett. A középső szárnyban a földszint boltozott, az első- és második szint jellemzően síkfödémes. Kocsiáthajtó, előcsarnok, díszlépcsőház stukkóval és faragott kőelemekkel díszített. Második emeleten cserépkályhák, 18. század második fele. A középső szárny Ny-i oldalához két szintet átfogó kápolna csatlakozik oratóriummal, részben 18. századi berendezéssel. Domboldalon elhelyezkedő, váltószintes, összefüggő épületcsoportok kapcsolódnak a Széchenyi u. felé nyitott, trapéz alakú udvar három oldalához. A rokokó főépület a nyugati oldalon helyezkedik el. U alaprajzú, az udvar felől kétemeletes magját egyemeletes, attikával lezárt szárnyak kapcsolják az oldalsó épületcsoportokhoz. (Ezek emeleteinek egy-egy kosáríves ablaka a Fourcontrasti-kastélyból való.) A jobboldaliban található az egykor kocsiáthajtós főbejárat. A díszudvari homlokzat első emeletén erkély kovácsoltvas korláttal (1763, Fazola Henrik). A díszudvart északról lezáró barokk épületszárny egytraktusos, a gazdasági udvar felőli folyosóval. A déli épületcsoportban négy egyemeletes épületszárny fog közre egy szabálytalan alakú udvart. A középfolyosós elrendezésű déli szárny középrizalitja az udvarba nyúlik. E szárny két végét tornyok hangsúlyozzák. A másik három szárny egytraktusos, az udvari oldalon folyosóval. A díszudvart a Széchenyi utca felől kovácsoltvas kerítés zárja el, középen rokokó díszkapuval (Fazola Lénárd, 1776). A domboldalon levő kert kőkerítésében a székesegyház főbejárata felől rokokó díszkapu, a székesegyház kereszthajójánál rokokó kocsikapu. A palota északi szárnyához kapcsolódnak a földszintes egykori gazdasági épületek ötszög alakú udvart körülfogva (Érsekudvar). Az északi szárnyban háromhajós, boltozott istálló. Déli szárny: érseki palota hivatalokkal; középső szárny: Egervin irodái; északi szárny: Főegyházmegyei Levéltár és Múzeum.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
2029 [5572]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
17/1994. (V.18.)sz. Kgy. rend.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa