!
MKA azonosító
23816
 
Kert neve
Esterházy-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Veszprém
 
Település
Szigliget
 
Településrész
 
Irányítószám
8264
 
Utca
Kossuth u. 17.
 
Telefon
06 (87) 461-014
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
szövetkezeti
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
10.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.432351540300000000
 
GPS Y koordináta
46.802550503600000000
 
Kert leírás
Parkját Talabér Gábor főkertész alakította ki 1920 és 1945 között. A 12 holdas kertben száz évnél idősebb faóriások vannak, a mintegy 520 fa között 120 fenyőféle található. A park végében a múlt század elején még a Balaton vize hullámzott, amikor Szigliget - mint neve is jelzi - még valóban sziget volt. A lecsapolások óta a parkot a Tapolca-patak határolja. A kert kialakítása a 18. század végétől kezdve folyamatosan történt. Először tájképi kertet hoztak létre, majd a múlt század végétől kezdve exótákat telepítettek, ezzel kialakítva a park gyűjteményes tájképi jellegét. A két világháború között jelentősen bővült a park területe, ekkor készült a rosarium is, végén filagóriával. A telepítés a II. világháború után is folytatódott - Dr. Papp József vezetésével, főként örökzöldekkel , így az ország egyik igen jelentős dendrológiai gyűjteménye jött itt létre. A kastélyt körülvevő 15 hektáros parkja természetvédelmi terület, botanikai gyűjteménnyel, ritka fafajokkal. Nem ritka a száz évesnél idősebb faóriás. A park végében folyik a Tapolca-patak. A kert természetvédelmi terület és a kastéllyal együtt műemléki védelem alatt is áll. A második katonai felmérésen már jól kivehető a kastély és az azt körülölelő park is. A park körülbelül fele akkor lehetett, mint ma. Déli részén hosszirányba fut le egy út a Tapolca-patakohoz. Jól kivehető a tájképi kertekre jellemző finoman hullámzó úthálózat. A harmadik katonai felmérésen látszólag ugyanazt látjuk, mint korábban a másodikon. A kanyargós úthálózat nem egyezik meg a korábbi térképen látottal. A kert keleti részén szinte ugyanúgy kanyarodik egy kört leírva, ugyanakkor nyugati részén a korábbi egyenes tengelyek helyét is átvette ez a körívű úthálózat. Az 1858-as kataszteri térképen már növénycsoportokat is láthatunk. Itt már egy nagyobb ív körbejárja az egész kastélyt, ezen belül pedig kisebb utak tagolják a teret. A köríven belül facsoportok helyezkednek el szabálytalanul. A park végében a múlt század elején a Balaton vize hullámzott, amikor Szigliget még valóban sziget volt. A lecsapolások óta a parkot a Tapolca-patak határolja. A kertet Esterházy Pár idejében a duplájára növelik, fejlesztik, átalakítják. A kert kialakítása a XVIII. század végétől kezdve folyamatosan történt. Először tájképi kertet hoztak létre, majd a múlt század végétől kezdve exótákat telepítettek, ezzel kialakítva a park gyűjteményes tájképi jellegét. A két világháború között jelentősen bővült a park területe, ekkor készült a rosarium is, végén filagóriával. Szép lassan egy igen jelentős dendrológiai gyűjtemény jött itt létre. A 12 holdas kertben száz évnél idősebb faóriások vannak, a mintegy 520 fa között 120 fenyőféle található. A kastély teraszáról a tágas, lejtős tisztást látjuk, a kert nyugati szélénél, a legalacsonyabb területen létesítettek tavat létesítettel. A park létesítése a kastély építésének időszakára nyúlik vissza. A kert legmélyebb részén a Tapolca patak közelében találhatók a legöregebb, 200-250 éves tiszafák, fehér nyárfák, vadgesztenyék, kocsányos tölgyek, hársak, bükkök, platánok. A XIX. század második felében ezeknek a környezetébe kezdtek fenyőféléket és más örökzöldeket telepíteni. A parkot a kastély építésének időszakában kezdték el kialakítani. A kert legmélyebb részén a Tapolca patak közelében találhatók a legöregebb, 200-250 éves tiszafák, fehér nyárfák, vadgesztenyék, kocsányos tölgyek, hársak, bükkök, platánok. A XIX. század második felében ezeknek a környezetébe kezdtek fenyőféléket és más örökzöldeket telepíteni. A kert virágkorát az Esterházyak alatt, a múlt század ’20-as, ’30-as éveiben élte. Területét kétszeresére bővítették, bécsi, pozsonyi, budapesti faiskolákból négy világrész egzotikus fenyőféléivel, örökzöldjeivel telepítették be az új részeket, minek következtében az ország egyik legnagyobb fenyőgyűjteménye jött itt létre. A fajok száma elérte az 520-at, melyből 150 körül volt a fenyőfélék száma, Papp József 1967-ben végzett felmérése szerint. A gazdag gyűjteménnyé fejlesztett arborétumot 1954-ben védetté nyilvánították. 1997 óta fokozottan védett terület. A parkban az értékes növényeken kívül jelentős műalkotások is helyet kaptak, mint pl. Pátzay Pál térplasztikája (Törölköző nő), Borsos Miklós Primavera című szobra, valamint a Bölöni Györgyöt ábrázoló műalkotás.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A kastélyt a Putheany család a 18. század végén építtette. Később klasszicista stílusban alakították át a 19. század elején, majd 1912-ben a gróf Esterházy család birtokába került, s ekkor az épületet teraszokkal, tornyokkal bővítették. 1950 óta a kastélyban irodalmi alkotóház működik, amely a háború utáni szellemi élet egyik legjelentősebb műhelye.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
5331 [10424]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
282/NP/97
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
természetvédelmi terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa