!
MKA azonosító
66296
 
Kert neve
Mátyás király függõkerti környezete (Visegrádi palotakert)
 
Történeti megye
 
Megye
Pest
 
Település
Visegrád
 
Településrész
 
Irányítószám
2025
 
Utca
Fõ u. 23.
 
Telefon
+36 26 597 010
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
1.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.973925010600000000
 
GPS Y koordináta
47.791645583400000000
 
Kert leírás
A királyi várkertekről leírások is maradtak fenn a kor híres utazóinak tollából: Galeotto Marzio és Bonfini részletesen bemutatják azokat. Számunkra különösen fontos Oláh Miklós esztergomi érsek leírása a török hódítás idejéből. A kert építőit nem ismerjük pontosan, csak fel­ tevéseink vannak arra vonatkozóan, hogy elsősorban itáliai mesterek dolgoztak itt. A Visegráddal foglalkozó XVI - XVII. századi források rendszeresen említést tesznek még a palotához tartozó kertekről, de ezután fokozatosan pusztulni kezdtek, és a XIX-XX. században már mezőgadasági célra használták a területet. 1934 karácsonyán, szinte egy véletlen folytán rátaláltak a palota díszudvarára. Ettől kezdve mindig foglalkoztatta a műemlékes szakembereket az együttes helyreállításának, bemutatásának a gondolata. 1993-ban indult egy új, a korábbiaknál sokkal szerteágazóbb program, rés­ben új koncepcióval. Magyarországon első ízben itt, Visegrádon került sor olyan átfogó régészeti kutatásra, amely a környezeti régészet szinte minden tudományágát alkalmazva a geofizikai felmérésektől az archeobotanikai vizsgálatokon keresztül, a környezeti meteorológiáig. A kutatás célja kezdettől fogva a kertrekonstrukció műemléki tervezéséhez szükséges régészeti, botanikai, kerttörténeti adatok szolgáltatása volt. Emellett a kertben végzett komplex, multidiszciplináris vizsgálatok a terület egykori ökológiai környezetének a bemutatásához is fontos forrásanyagokat tártak fel. Megállapítható, hogy a XV, sőt a XV I. században is még szinte teljesen azonos volt Európa-szerte ezeknek a kerteknek a szerkezete, kertépítészeti elemei, és feltehetőleg növényanyaguk összetétele is. Jelenlegi területe 1 ha. A terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park része.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Mátyás király humanista udvarának egyik legkiemelkedőbb alkotása a visegrádi palotaegyüttes, amelynek ragyogó táji adottsága i, mediterrán hangulata a fennmaradt épületrészek, kőszobrászati értékek, díszkút-töredékek a mai látogatóban is felidézik az egykori reprezentatív királyi nyaralóhely atmoszféráját. Visegrád a XIV. században, az Anjou királyok idején emelkedett országos, sőt nemzetközi jelentőségre. Ettől kezdve a magyar királyok egyik legfontosabb rezidenciája lett. Károly Róbert építtette az első palotát, és ő létesítette a palotához csatlakozó királyi gyümölcsöskertet az 1320-as években. Zsigmond király a XV. század elején a kert egy részét díszkertté alakította, vízvezetéket, szökőkutat és ásott kutat építtetett. Mátyás király földteraszok kialakításával tovább fejlesztette a kertet, a gyümölcsöst felújíttatta, a szőlőhöz borospincét építtetett. Fontos hangsúlyozni, hogy az alapvetően késő-középkori elrendezésű kertet töltötte meg humanista tartalommal és a reneszánsz szellemiséghez, művészethez igazodó részletekkel. Az új berendezések egyben a kertek használatát is kiszélesítették, komfortosabbá tették. A
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
7504 [7594]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
283/NP/97
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nemzeti park
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa