!
MKA azonosító
55755
 
Kert neve
Esterházy-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Veszprém
 
Település
Pápa
 
Településrész
 
Irányítószám
8500
 
Utca
Fõ tér 1
 
Telefon
+36 70 314 1959
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
egyéb jogi személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
26.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.465215011000000000
 
GPS Y koordináta
47.333742667500000000
 
Kert leírás
Az egykori várkert területét - egy korabeli festmény tanúsága szerint - valamikor tó borította. Ennek az úgynevezett szélesvíznek a lecsapolására 1771-ben Esterházy Károly egri püspök adott utasítást vagy Bohm Ferencnek vagy Mikovinyi Sámuelnek, ők víztelenítették és tették termékeny szántóvá. Csak ezek után, az 1780-as években kezdődhetett a park kialakítása, amely harmonikus egységet alkot a kastéllyal. Az elültetett fafajok kiválasztására nagy gondot fordítottak. A létrehozott erdőparkban nem a tipikus parkba illő fajok, hanem a tájra jellemző fák és cserjék uralkodnak. Az ily módon kialakított terület Veszprém megye egyik legszebb és ma is a leggondozottabb parkja lett. 200 éves fái ma is szép látványt nyújtanak annak ellenére, hogy az utóbbi évek szakszerűtlen telepítései megbontották a kialakult harmóniát. Az erdőpark kiemelkedő értéke két mocsárciprus, törzsátmérőjük meghaladja a 60, illetve 40 cm-t. Az óriásira nőtt platánok a legidősebb fák közé tartoznak. Vastag ágaik gyönyörű lombkoronát viselnek, törzsátmérőjük meghaladja a 250 cm-t. A platánfa uralkodik a várkertben, elegyarányuk eléri a 60%-ot. Itt található az ország második legnagyobb juharlevelű platán 992 cm-es törzskörmérettel. Előfordul még a vadgesztenye, a tölgy, a gyertyán, a hárs, valamint a nyírfa és a tulipánfa. Cserjék közül a tuják, a boróka, az aranyeső és a jázmin érdemel említést. A gyerekek szórakoztatására fából készített játékokat helyeztek ki, ez kedvelt játszótér. A Fő tér hátsó részén, a plébániatemplom tengelyében, szabadon álló, U alaprajzú, egyemeletes, rizalitokkal tagolt barokk kastélyépület. Hozzá tartozik két őrház, s az istálló-kocsiszín épülete. Főhomlokzata a kastélyparkra néz, mely közép-, és sarokrizalitos kialakítású, a középrizalit felett hajlított vonalú, Esterházy-címeres oromzattal. Tengelytagolása: 2+4+3+4+2. Falán vízszintes vakolatsávozás, a földszint felett övpárkánnyal, háromrészes főpárkánnyal. A rizalitok ablakait íves szemöldök emeli ki, s toronyszerű kis sisakkal fedettek. Oldalhomlokzatai 2+7+K+5+2 ablaktengelyesek, a rizalitokon vízszintes vakolatsávozás, alul füles szalagkeretes, mellvédes, az emeleten füles, szalagkeretes, tört íves szemöldökű, kagylódíszes ablakok, feljebb kis négyzetablakok, majd attika övezi a nagy, ovális padlásablakokkal áttört manzárdtetőt. A rizalitok sarkain gyémántkváderezés. A középső részek egyszerűbb kialakításúak, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. A kapuk oszlopkeretezésűek, vázadísszel. Az U alaprajz szárnyvégein lévő rizalitok három tengellyel néznek a tér felé, újabb kettővel a díszudvarra, a faltagolás nem változik. A court d`honneur a rizalit után 10 tengellyel áll az oldalszárnyakon, 3+K+3 tengellyel a középszárnyon. A díszudvar földszintjén vízszintes vakolatsávozás, övpárkány osztja, háromrészes főpárkány zárja, ablakai alul füles szalagkeretesek, emeleten könyöklővel, szemöldökkel. Az oldalszárnyak ötödik tengelyében kapu, konzoldísszel, vázákkal. A középszárny középső tengelyében hasonló kialakítású kapu, a mellette lévő második tengelyekben falfülkében kialakított, volutás, kagylós, maszkos falikút. A kapu felett erkély. A kapuk feletti ablak szemöldöke mindig díszesebb, általában törtvonalú szemöldökkel alakított. A rizalitok közötti épületszárnyakon nyeregtető, cserépfedés. A díszudvaron állnak az egykor kapuőrző, címertartó oroszlán-kőszobrok. A kastélytól keletre, arra merőleges tengellyel helyezkedik el a szintén Grossmann József(?) tervezte istálló(jobb oldalon) és kocsiszín(baloldalon) épülete. A sarokrizalitos építmény középső részén vízszintes vakolatsávozás, falfülkékben ovális alakú nyílások (részben átalakítva), középen pillérek keretezte, váll- és záróköves, félkörzáródású, kőkeretes kapu. A sarokrizalitokat falsávok tagolják, közöttük egyenes záródású, szalagkeretes ablakok. Az épületet 1980-81-ben Varga István tervei szerint szállóvá alakították, ám középső része ma is őrzi eredeti formáját: négy dór pilléren nyugvó hevederes csehsüveg boltozatos tér. A rizalitokon manzárd-, középen nyeregtető, cserépfedés. Az istálló-kocsiszín előtt jobb- és baloldalon őrségházak állnak. Három-, illetve kéttengelyes homlokzatukat falsávok tagolják, háromrészes főpárkány zárja. Az egyenes záródású, szalagkeretes, könyöklős ablakok alatt faltükör, felettük táblázat. Manzárdtető, cserépfedés, ovális padlástéri ablakok. Lakóházakká alakítva. Jelenlegi területe 132 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A park Pápa belterületén, a Tapolca-patak és a Bakony-ér között fekszik. Területe megközelíti a 16 hektárt, s története jó 200 évre nyúlik vissza. Az 1752-ben lerombolt középkori vár helyén a régi falak felhasználásával Grossmann József tatai építész irányításával 1783-84-ben létesített barokk kastély - a környező területekkel együtt - az Esterházy-család birtoka volt.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
4812 [10152]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
171/1977. VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa