!
MKA azonosító
28922
 
Kert neve
Cziráky-kastély és kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Fejér
 
Település
Lovasberény
 
Településrész
 
Irányítószám
8093
 
Utca
Vörösmarty u., park tér.
 
Telefon
+36 20 573 1897
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
179.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.544427027100000000
 
GPS Y koordináta
47.313463868600000000
 
Kert leírás
A kastély körüli térség angolkerté alakítását1804-ben kezdte gr. Cziráky Antal. Fényes korában (1850 táján) még a szőlőhegy is a park része volt. Több leírás említ 2 különösen szép régi hársfát a kastély főbejárata előtt (ezek már nincsenek). Jelenleg esetleges képet mutat. Faállományát a II. világháború után kiirtották, de itt-ott még most is hatalmas ősfák állnak, füves területét gondozzák. Legnagyobb fája egy 412 cm-es törzskörméretű fekete dió. Hajdani kerítését elhordták az "oroszlános kapu" 2 kőoroszlánja magában áll, az un. "keszegkapu" nyoma sem látható. A kastély mögött egy "L" alakú, hajdani épület maradványai állnak. Jelenlegi területe 179 ha.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
A kastély építéstörténete a XVII. századig nyúlik vissza. Mai alakját, klasszikus formáját az 1804 és 1810 közötti felújítás során nyerte el. Az épület tervezését Hild Józsefnek tulajdonítják. Kertje 1794-ben készült el. A tudományt és művelődést támogató, kiváló gazdálkodást folytató Cziráky család Fejér megye egyik legszebb kastélyát varázsolta az ősi, Buzlayak idejéből származó udvarház helyére. A falu nyugati szélén (Székesfehérvár felől érkezve az út bal oldalán) álló kastély oromzatán a Cziráky- és az Illésházy-címer látható. A gazdagon díszített, ión oszloprend mögött nyíló bejárata a tágas előcsarnokba vezet, felette az emeleten díszterem található, dekoratív falfestéssel. A portikusz alatt mitológiai domborművek láthatóak. Az épület mai formája az 1700-as évek közepétől több periódusban alakult ki. Az U alakú, egyemeletes főépület 1804-10 között a székesfehérvári Rieder Jakab tervei alapján klasszicista stílusban épült fel. A két oldalszárny ma is őrzi apja, Rieder János keze nyomát 1763-67-ből. Az utolsó átalakítás a XIX. század közepén történt, és Ybl Miklós nevéhez fűződik. Ekkor az udvari szárnyakat és a hátsó sarokpavilonokat építették át, és korszerű technikai megoldásokkal látták el. Az átalakításoknak köszönhetően a kastély a XX. században is kielégítette az igényeket. Az ekkor kialakult, kitűnő akusztikájú belső udvar ma hangversenyek, zenés előadások színhelye, termeiben pedig időszakos kiállításokat rendeznek. A kastély 1945 után bekövetkező pusztulását elsősorban a gondatlanság és az elhanyagoltság okozta. A pompás adottságú épület felújítását és méltó hasznosítását a Cziráky-kastély Műemléki Alapítvány vállalta. A község szélén átmenő út mentén, erősen csonkított, de még mindig elég nagy területen fekszik a park, benne a kastély, mellette a kápolna. A kastélyparkban áll az "U" konfigurációjú klasszicista stílusú épület, főhomlokzatával Kossuth Lajos u. tengelye felé. Középrésze és az oldalszárnyak végei egyemeletesek, különben földszintes, helyenként pincével. Tömeg képzése és részletei alapján az un. Palatinusz típusú kastélyok közé sorolható. Tájba helyezése, tömegarányai, finom architektúrája megkapó. Tömege és homlokzatai egységes hatásúak és szimmetriára törekvők. Főhomlokzata 5-3-5 ritmusú, uralkodó motívum a két szintet átfogó, 4 jón oszlopos portikusz, díszes timpanonjában Cziráky Illésházy címer. Az oszlopcsarnok hátfalán mitológiai jellegű dombormű sorozat, alatta 3 hatalmas, félköríves záródású ajtó. Az emeleten kisebb és hangsúlytalan ablakok, jelezve az emeleti szint intimebb voltát. Kő ablakkeretek, szemöldökök és könyöklők, konzolos főpárkány. Hasonló az oldalszárnyak ablakrendszere is, és a belső homlokzatok képe is egységes, beleértve a középszárny igényesebb kialakítását. Kissé szokatlan e stíluson belül a "kettős" födél (Manzard jellegű) még ha nem is barokk arányú és formájú. A kastélypark egykor 120 ha területéből a jelenleg védett hrsz-on elterült terület kb. 4,5 ha. Sajnálatos hogy a megmaradt rész sem egységes, normális idom, hanem egy lakás és egy üzlet részére külön-külön hrsz-on kihasították belőle a park egy részét.
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
1716 [3672]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa