!
MKA azonosító
7193
 
Kert neve
Orczy-Prónay-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
 
Település
Borsodivánka
 
Településrész
 
Irányítószám
3462
 
Utca
József Attila utca 1.
 
Telefon
(06 49) 539 410
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
20.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
20.651293014300000000
 
GPS Y koordináta
47.705497599800000000
 
Kert leírás
A község ékessége volt az Orczy-, illetőleg Prónay kastély s az ahhoz tartozó angolkert és őspark. A kastélypark növényanyaga még ma is figyelemreméltó annak ellenére, hogy az utóbbi negyven-egynéhány évben gyakorlatilag nem gondozták. Mindent felver az elburjánzó növényzet, elsősorban a nitrofita gyomok, néhány ízléstelen bódé, építmény, légvezeték csúfítja az egykor gondosan karbantartott angolkertet. A park megőrzött néhány tanúfát az egykori magasártéri keményfa ligeterdőkből, ugyanis a kertépítő a tájképi park kialakításánál az eredeti vegetációt egészítette ki különböző egzótákkal, amikor mocsárciprust, platánokat, tujákat és egyéb örökzöldeket ültetett. A park "ökológiai szigetet" jelent a környező sivár mezőgazdasági területben, gazdag fészkelő madáregyüttessel, feltehetően jelentős denevérállománnyal. A kastélypark már csak kevéssé emlékeztet a hajdanvolt szebb időkre, de még mindig jelentős természetvédelmi érték. Egykor pompás angolkertjében és ősparkjában több idős famatuzsálem található (magyar kőris 447 cm, mocsárciprus 326 cm). A mocsárciprusniál csak két nagyobb van az országban. (Ennek magassága pedig közel 22 méter) Itt található Magyarország egyik legnagyobb kocsányos tölgye (kerülete 760 cm, magassága 25 méter). A kastélypark főként a denevérek számára nyújt kedvező életfeltételeket, ez utóbbiaknak öt fajtáját figyelték már meg. Jelenlegi területe 20,5 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
The jewel of the village was the Orczy or Prónay castle and the associated English garden and park. The flora of the castle park is still remarkable today, despite the fact that it has been practically untended for the last forty or so years. The once well-maintained angling garden has been spoiled by overgrown vegetation, especially nitrophytic weeds, and a few unsightly huts, buildings and overhead wires. The park has preserved some of the witness trees of the former hardwood groves of the High Arboretum, as the landscape gardener has supplemented the original vegetation with various exotics by planting marsh cypress, sycamore, tuyx and other evergreens. The park is an 'ecological island' in the surrounding barren agricultural land, with a rich nesting bird population and presumably a significant bat population. The castle park is little more than a reminder of the glory days of yesteryear, but it is still a significant nature reserve. Its once magnificent English garden and parkland contain several mature ash trees (Hungarian ash 447 cm, moorland cypress 326 cm). There are only two larger swamp cypresses in the country. (One of Hungary's largest pedunculate oaks (760 cm in circumference and 25 m high) is found here.) The castle park provides favourable living conditions for bats, of which five species have been observed. It currently covers an area of 20,5 ha. The castle garden is a protected natural area of local importance.
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
nevezetes fák,
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A 18. században előbb az Orczy, majd a Prónay család lett a falu birtokosa. Az Orczyak később eladták birtokukat, a Prónayak azonban még a 20. században is községi birtokosok voltak. A 18. században előbb az Orczy, majd a Prónay család lesz a falu birtokosa. Az 1820 körül, klasszicista stílusban emelt Prónay kastély ma pszichiátriai intézetként működik.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
 
Műemléki védettség száma
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
III/1985. Tr.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa