!
MKA azonosító
44739
 
Kert neve
Brunswick-kastélypark
 
Történeti megye
 
Megye
Fejér
 
Település
Martonvásár
 
Településrész
 
Irányítószám
2462
 
Utca
Brunszvik u. 2.
 
Telefon
+36 30 629 3083
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
46.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.782594245237583000
 
GPS Y koordináta
47.315485095605055000
 
Kert leírás
A kor szellemének megfelelően kb. 100 kh-as barokk kertet alakítottak ki a kastélyépület körül, megkímélve az eredeti növényzet értékes elemeit és figyelembe véve a természeti, tájképi adottságokat. A kert fénykorát az 1800-as évek elején élte, mikor a tájképi jelleg erősödött a park átalakításában. Ezt gróf Brunszvik Ferenc építteti. Ekkor építették a gyönyörű tavat, nagy szigettel. Mellette kisebb szigettel, kettő között átívelő fahíddal. A szigetre csónakon jutottak át. A vízparton épült egy völgyhíd (viadukt), ami tükröződik a vízen, de innen szép rálátás nyílik a kastélyra, a tóra. A Szent László patak is átkanyarog a kerten, kis kőhidak ívelik át. Partjáról sajnos elbontották a szentimentális stílushoz illő vízimalmot (alapja van meg), és a dombon volt "Birkahodály a tükörteremmel" is megsemmisült. Ez időben gyakran megfordult (a család vendégeként) Beethoven is a kastélyban, emlékét múzeumnak berendezett emlékszoba és a szigeten évente megrendezésre kerülő hangversenyek őrzik. A gróf támogatta a nagy zeneszerzőt, de őt szíve is idekötötte, mert itt élt a "halhatatlan kedves", Brunszvik Ferenc leánytestvére is. A kastély 1870-ben angol gót stílusban átépítésre került, ekkor a park barokk elemeit is megszüntették és kialakították a mai tájképi, dendrológiai kertet, egyre több exóta fajt alkalmazva, de megtartva a lomblevelű fafajok dominanciáját. A kastélyparkban számos idős, nagyméretű koros fa található (kislevelű hársak, kocsányos tölgyek (665 cm-es törzskörméret), vadgesztenyék, és mocsárciprusok. A kastélypark országos jelentőségű természetvédelmi terület, melynek 70 ha-os területén kb. 370 taxonból álló növényegyüttes található. A Magyar Tudományos Akadémia kezelésében szép műemlék, engedéllyel látogatható. Jelenlegi területe 47 ha.
 
Kert leírás angolul
In keeping with the spirit of the time, a Baroque garden of about 100 square kilometres was created around the castle, sparing the valuable elements of the original vegetation and taking into account the natural landscape features. The garden's heyday was in the early 1800s, when the landscape character was enhanced by the transformation of the park. It was built by Count Ferenc Brunszvik. The beautiful pond with a large island was built at this time. Next to it is a smaller island with a wooden bridge spanning between the two. The island was reached by boat. On the waterfront, a viaduct was built, which is reflected in the water, but from here you have a beautiful view of the castle and the lake. The St Laszlo Brook also meanders through the garden, spanned by small stone bridges. Unfortunately, the sentimental watermill on the bank has been demolished (the foundation remains), and the "Sheepfold with the Hall of Mirrors" on the hill has also been destroyed. At this time, Beethoven was a frequent visitor to the castle (as a guest of the family), and his memory is preserved in a memorial room, which has been converted into a museum, and in annual concerts on the island. The Count supported the great composer, but he was also attached to the place by his heart, because the sister of the 'immortal darling', Ferenc Brunszvik, also lived here. The castle was rebuilt in 1870 in the English Gothic style, at which time the Baroque elements of the park were removed and the present landscape, dendrological garden was created, using more and more exotic species but retaining the dominance of the deciduous species. The castle park contains a number of large mature trees (small-leaved linden, pedunculate oak (trunk diameter 665 cm), chestnut and swamp cypress. The castle park is a nature reserve of national importance, with a 70 ha area containing a plant assemblage of about 370 taxa. It is a beautiful monument in the care of the Hungarian Academy of Sciences and can be visited with permission. It currently covers an area of 47 ha.
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A martonvásári birtok a XVIII. században került a Brunszvik család tulajdonába. Az első építkezés 1773-75-ben, báró Brunszvik Antal által a barokk stílusú kastély és kápolna megépítésével indult.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
1719 [3683]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nem védett
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlok


998_a.pdf

Magyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa