!
MKA azonosító
16011
 
Kert neve
Szécheny kastély és kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Rábasebes
 
Településrész
 
Irányítószám
9327
 
Utca
Széchényi u. 5.
 
Telefon
36305665199
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
szövetkezeti
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
3.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.243566335700000000
 
GPS Y koordináta
47.436713051400000000
 
Kert leírás
Széchenyi-kastély: A település Sebös (írva: Sebus) alakban a XIII. század óta ismeretes oklevelekből. 1851-ben a község határát, amely "róna és elég termékeny..., erdeje, mely tölgy, vadkörte és alma, s szilfákból áll", a soproni káptalan birtokolta. A századfordulón épült mai műemlék jellegű kastély a Magyar Nemzeti Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárat alapító Széchényi Ferenc unokájáé, Széchényi Jenőé volt eredetileg. A kastélyt és a parkot a két világháború között Vág és Rábasebes főjegyzője, Dobos Gábor gondoztatta, az ő kezdeményezésére telepítették az egzóták egy részét. A II. világháború után államosított terület néhány éve magántulajdonban van, a park csak a tulajdonos engedélyével látogatható. A rábasebesi kastélypark 4 hektáros területe az alig 50 házból álló kisközség belterületének szélén, a Rába gátja mellett található. Keményfás tölgy-kőris-szil ligeterdő megritkításával kialakult angol stílusú tájképi park. A parkban 150-200 éves kocsányos tölgyek, néhány - 100 év körüli -magas és magyar kőris, mezei és vénic szil, idős hazai nyárak (fekete nyár, szürke nyár) találhatók. A legöregebb lombos egzóták, így a platánok is mintegy 150 évesek. A két világháború közötti ültetésekre több vadgesztenye, nemesnyár-hibrid, szomorúfűz és zöld juhar emlékeztet. Néhány erdei- és feketefenyő, valamint örökzöld egzóta is található a parkban. Cserjeszintje a szokásos magasártéri fajokból áll, különösen sok a mogyoró. Védettségét elsősorban a lágyszárú növényfajok indokolják: medvehagyma, gyöngyvirág, odvas keltike, hóvirág, tavaszi tőzike, erdei szélfű, széleslevelű salamonpecsét. A részletes növény- és állattani feltárás további feladat.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
 
Műemléki védettség száma
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
nincs adat
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa