!
MKA azonosító
37764
 
Kert neve
Dégenfeld-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
 
Település
Baktalórántháza
 
Településrész
 
Irányítószám
4561
 
Utca
Köztársaság tér 13.
 
Telefon
(06 42) 400 542
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
egyéb jogi személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
20.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
22.072563014600000000
 
GPS Y koordináta
47.997714545600000000
 
Kert leírás
A kastélypark nagyobbítási munkáját és a kis csónakázó tó kialakítását még Beck Pál (Dégenfeld apósa) kezdte el az 1820-as években. A park tökéletesebb és legszebb kialakítása azonban gróf Dégenfeld Imre idejében történt. „A megye egyik legszebb kertépítészeti emléke a Dégenfeld-kastély kertje… Az enyhén hullámos felszínű terepet ügyesen felhasználták a tájképi kertkompozíció számára. A viszonylag nagy kiterjedésű (Dégenfeld és Podmaniczkyék idejében 40 ha) kert hangulatos és nagyon értékes növényeket tartalmaz. A kert díszértékét jelentősen növeli a kis tó. A kertben a kor tipikus növényei találhatók. Említésre méltó pl: az épület sarkainál álló nagy tornyos tölgyek, a nagyméretű platánok, a tulipánfák, stb. kertépítészetileg szépen megkomponált látványa. A kertben sétálók előtt a nagy nyiladékokon újra és újra feltűnik a tó víztükre és a terek szélein elhelyezett növénykülönlegességek. Itt Szabolcsban az adott lehetőségek, körülmények között ez a kert különleges érték.” Az 1860-as évek végén került a Felvidékről Nyírbaktára Husznay János főkertész, az ő munkásságához köthető a baktai kastélypark kialakítása. 1905-ben ment nyugdíjba, a kormányfő Tisza István arany érdemkereszttel tüntette ki munkássága elismeréseként. Podmaniczkyék idején a kastélypark dendrológiai állománya tovább bővült. A park tavasszal a legszebb, a rügyeiket bontogató fák alatt korai virágok nyílnak: ibolya, szellőrózsa, salátaboglárka és a tavaszi hagymás növények sokasága bontogatj a szirmait és árasztanak bódító virágillatot. Szép látványa liliomfa virágzása, a levél nélküli ágakon mint megannyi kis lampion hintázgatnak a tulipánhoz hasonló virágok. A tavaszi virágözönt végül az akác virágzása zárja. A park faj gazdag dendrológiai gyűjtemény. Jelenleg faállományából említést érdemel a vasfa, a páfrányfenyő, a vérjuhar, a magyar kőris, valamint a virágos kőris hatalmas példányai. Néhány kocsányos tölgy a telepítés előtti időszak hírmondói, vannak közöttük 300 évesre becsült példányok is. VirágjávaI, üde lombjávaI szép színfolt a telt virágú fehér és a húspiros, valamint a lila virágú vadgesztenye. Ősszel a park színpompás lombozata felejthetetlen látvány. A park ma a megye egyik leggondozottabb és eredeti szépségéből legtöbbet megőrzött parkja. A kastély 20. sz-i történelme már korántsem olyan fényes, mint az előző évszázadban. 1919. április végétől a megszálló román királyi hadsereg katonáinak garázdálkodásai miatt a kastélyt nemcsak hogy kirabolják, de az összes iratot, könyveket elégetik, bútorokat összetörik Az „utolsó bakti gróf” Dégenfeld Pál már nem is lakik –a román megszállás után - itt. 1945-ben a kastélyt államosítják, és 1995-ig Tüdőszanatóriumként működött. Napjainkban kastélyszállóvá igyekeznek alakítani. A történeti kert (díszkerti részének) kiterjedése feltételezhetően jelentősen csökkent. Az egykori nyugati parkrészt mezőgazdasági művelés alá vonták. A mai történeti kert egyes belső részei is átalakultak, területébe modern (kórházi) épületek ékelődtek (a kastély környezetében). Jelenlegi területe 20,3 ha. A kert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A kastélyt gróf Degenfeld Imre építtette 1840-1850 körül. Szabadon álló, egyemeletes, klasszicista stílusú épület. Az átépítés előtt egy földszintes épület volt, a maga 90 cm vastag falaival. Hosszúsága 31 méter és 16,5 méter széles. Folyosója és a szobák boltozottak. Az átépítéssel a kastély 46,92 méter hosszúságú és közel 17 méter szélességű lett, az épület mindkét oldalához hozzátoldottak, és emeletet építettek rá. A hozzáépített földszinti részek és az emeleti falazat vastagsága 80 cm, téglaméretük is különböző. Az épület északi udvarrészéről 3 lépcsőn, a déli parkosított részről pedig 2 lépcsőn juthatunk a földszinti előtérbe. A lépcsőzet kétrészes: az emelet félmagasságában kb. 4 m2 területű pihenővel, mely aláépített falazaton nyugszik. A lépcsőzet közép és felső szintjén beépített sóskúti mészkőből kifaragott oszlopok a rácsozat rögzítését biztosították. Az emeleti szintre érve, mint ahogy a földszinten, úgy itt is a belső teret egész hosszában kettéosztó folyosót találunk. Összesen 15 dongaboltozatos szoba volt található az épületben. A földszinti ablakok általában azonosak. Méreteik: 85 cm x 165 cm-es ki- benyílók, középen vasrácsozattal ellátva, 4 nyitásúak és szemöldök nélküliek. Az emeleti ablakokat egyenes szemöldökparányok díszítik. Méreteik: 110 cm x 205 cm. A kastély keleti oldalán a földszinten díszes rácsozatú erkély van, mindkét vége nyitott, s lejtős út vezet le, az egyik vége a virágos parkba, a másik pedig a déli udvarba. Az épület déli részén az emeleten is van erkély, két előálló, s két falba épített boltozatos lábazaton nyugszik. A rácsozat rögzítésére itt is sóskúti mészkőből kifaragott oszlopokat alkalmaztak. Úgy a déli, mint az északi bejárati ajtók keretei kőből faragottak. Az északi ajtónál félkörös párkányzat ad díszesebb formát a bejáratnak, fölötte félkörös farácsos beépítésű ablakokkal, mely az udvari bejáratról az emeletre vezető lépcsőház megvilágítását szolgálta. A tetőzet hosszú sátortetős. Az egységes tetőszerkezet állószékes, szelemenes feszítőműves. A főállások szabályos 4 m-es távolságban vannak. A súlyt és erőt tartó gerendázat tölgyfából van. Az emeleti részek, illetve helyiségek mennyezete csapolt fűrészelt gerendákból készült, ami szilárd és nagy súlybírású mozdíthatatlanságot biztosít. A kastély helyiségeiben díszített márványlapos kandallók adták hűvös és hideg időben a meleget a múlt században. Az épület alapzata igen erős, általában 4 m, sőt némely helyen 4,5 métert is eléri. Benne kisebb-nagyobb helyiségekkel és pincével, egyes rekeszei feltöltöttek. A források szerint az átépített kastély 1840-50 között lett kész.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
5946 [8188]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
175-7/1977. (XI.25.) VB. hat., 1986/1 Tr.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa