!
MKA azonosító
80394
 
Kert neve
Szentmiklóssy-Kubinyi kastély és kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Nógrád
 
Település
Erdõtarcsa
 
Településrész
 
Irányítószám
2177
 
Utca
Petõfi u. 1.
 
Telefon
3632/ 478-050
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
2.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
19.536798296600000000
 
GPS Y koordináta
47.761408306000000000
 
Kert leírás
Az épületekhez tartozó kertek, parkok elvadultak, a fák jórészét kivágták. 1975-ben a megyei vezetés úgy döntött, hogy a meglévő parkok jelentős részét védetté nyilvánítja, noha abban az időszakban alig akadt Nógrád megyében szépen gondozott kastélypark. A védetté nyilvánítás nagy segítséget jelentett, mert így sikerült elérni, hogy a parkok területét más célra nem lehetett igénybe venni és nem vághatták ki a meglévő fákat. Az 1770-ben épült barokk kastély jellegzetessége a két nyolcszögletű pavilon, amely a kőből épült támfal két végében áll. Az emeletes épületet nemrég újították fel, jelenleg az MTA alkotó- és üdülőháza. A kastélyparkban medence is van. A park legnagyobb része gyepes, néhány idős facsoportot, és az épület környékén Buxus sempervirenseket találhatunk. Legnagyobb fája egy 443 cm-es törzskörméretű kislevelű hárs. Jelenlegi területe 3 ha.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Erdőtarcsa az 1633-34-es években csaknem elnéptelenedett. Azután új erőre kapott és kastélyok sora épült ebben a kis faluban. Az öt kastély után kastélyos falunak nevezték. Ékes bizonyítéka annak, hogy Nógrád egykor a kisbirtokok, kastélyok, kúriák, úrilakok birodalma volt. A második világháborút követően a gazdátlanul maradt épületeket feldúlták, kifosztották. Az épület jól megközelíthető, a falu főutcáján, közvetlenül a község határában található. Az épület előtt parkoló is van. Település szélén, kert közepén, egy téglalap alakú főépületből és két sokszögű melléképületből álló barokk épületegyüttes. Az épületeket a közöttük húzódó támfal és a főépülethez vezető híd köti össze. A terepváltás miatt a főépülethez vezető hídról az épület emeleti helyiségeibe érkezünk. A főépület téglalap alakú alaprajzú, emeletes, cseréppel fedett manzárdtetős. Déli főhomlokzata mind a földszinten, mind az emeleten 2 + 3 + 2 tengelyes. Középső 3 tengely enyhe kiülésű rizalitban, itt északról az 1. tengelyben kétszárnyú téglalap alakú bejárat, a többi tengelyben - rizaliton kívül is - téglalap alakú kétszárnyú, osztott ablakok. A földszinti rész sávozással díszített minden oldalon, a sávozásban faltükörben találhatók az ablakok, körülöttük füles szalagkeret. A két szintet hangsúlyos osztópárkány választja el egymástól. Az emeleten, mely a támfal miatt ezen az oldalon tulajdonképpen földszint, szintén 7 tengely: 2 + 3 + 2. Középső 3 tengely rizalitban. Rizalitban két félköríves záródású ablak között egy félköríves záródású kétszárnyú bejárat. Rizaliton kívül téglalap alakú ablakok. Ablakok alatt geometrikus köténydísz és minden nyílászáró felett tagolt, ívelt szemöldök. A rizaliton kívüli, téglalap alakú ablakok körül füles szalagkeret. A tengelyeket lizénapárok választják el egymástól. A rizalit felett timpanon, benne az Uza-Szentmiklóssy családok kettős címere. A timpanon két oldalán 1-1 félköríves záródású tetőablak. A nyugati rövidebb homlokzat mind a földszinten, mind az emeleten 4 tengelyes. Földszinten északról az 1. tengelyben kétszárnyú, téglalap alakú bejárat, a többi tengelyben téglalap alakú ablakok. Emeleten 4 téglalap alakú ablak. Minden nyílászáró körül füles szalagkeret, földszint sávozása és díszítése, mint a főhomlokzaton, emeleten szintén, csak a lizénák nem párosak. Kerti homlokzata mind a földszinten, mind az emeleten 7 tengelyes: 2 + 3 + 2. Középső 3 tengely rizalitban. Földszinten a középső tengely kivételével minden tengelyben téglalap alakú ablak, földszinten középső tengelyben kétszárnyú, téglalap alakú kapu félköríves felülvilágítóval, erőteljes, díszes kőkerettel, barokkos szemöldökkel, mely az osztópárkányt is áttöri. Ezen a homlokzaton a kapu kivételével minden tengelyben kicsi, téglalap alakú pinceablak. Emeleti ablakok a rizalitban félköríves záródásúak, rizaliton kívül téglalap alakúak. A homlokzat díszítése és tagolása megegyezik a déli hosszú homlokzat elrendezésével és tagolásával. Keleti rövidebb homlokzat mind a földszinten, mind az emeleten 4 tengelyes, mindenhol ablakok. A homlokzat díszítése és elrendezése megegyezik a nyugati rövidebb homlokzattal. A rövidebb homlokzatokon 2 tetőablak található, míg a két hosszú homlokzaton a timpanon két oldalán 1-1. A két toronyépítmény négyszögű, de a négyszög sarkait levágták, így 4 hosszabb és 4 rövidebb homlokzatú 8 szög alakú építmény jött létre, melynek sarkához érkezik a támfal. Az észak felé néző földszinti részen a két hosszú oldalon 1-1 téglalap alakú nyílás, a keletre, a kastély felé néző oldalon szalagkeretes bejárat, a nyugatra néző oldalon ablak. Az emeleti részen a délre néző oldalon kétszárnyú, téglalap alakú bejárat, a többi hosszú homlokzaton téglalap alakú ablakok. Az építmények földszintje sávozott, így a nyílászárók faltükörben helyezkednek el. Az emeleten a sarkok levágásából keletkezett rövid homlokzatokon páros lizénák, a hosszú homlokzatokon faltükörben az ablakok köténydísszel és ívelt szemöldökkel. Tehát a földszint díszítése megegyezik a főépület tagolásával, az emelet az emelettel. A melléképületeken is cseréppel fedett manzárdtető.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
5745 [6585]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa