!
MKA azonosító
3892
 
Kert neve
Petrovszky-(Jeszenszky) kastély
 
Történeti megye
 
Megye
Baranya
 
Település
Bükkösd
 
Településrész
 
Irányítószám
7682
 
Utca
Kossuth u. 34.
 
Telefon
nem ismert
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
önkormányzati
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
7.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.991912543700000000
 
GPS Y koordináta
46.106417049800000000
 
Kert leírás
A 4 hektáros a patak hosszában elnyúló angol kert. A kastély előtt mozgalmas előkert található, örökzöldekkel, fenyőkkel, öreg fákkal. A parkon belül kisebb tó terül el, mellyet a patak táplál. A bekerített parkon túl, a templom felé is régi növényegyüttes látható, mely egy régi, nagyobb parkra utal. Sajnos az utóbbi években igen megfogyatkozott az idős fák száma. A kert legnagyobb fája egy 511 cm-es törzskörméretű japánakác. Jelenlegi területe 7,9 ha.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
helyi jelentőségű
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A településen két kastélyt is találni. A Petrovszky-kastélyt Petrovszky Zsigmond építtette 1786-ban az írásos emlékek alapján. Ugyanakkor szintén hiteles adatok szerint egyes kutatók úgy vélik, hogy a kastélyt Horváth Dániel építtette vejének, P. Józsefnek és leányának, Horváth Krisztinának. A kastély barokk stílusú, U-alakú. A késői barokk jegyeit viseli magán, sőt, egyes részei már copf-jelleget is mutatnak. Az épület főkapuja feletti erkély hermákra támaszkodik. Háromtengelyes, oromzatos és manzárdtetős középső része kiemelkedő. Egyedülálló az oldalszárnyakhoz képest nagy tömege miatt, amely tipikusan barokkos. A Mária Terézia-kori kastélyok mintáját követi az emeleti dísztermet megvilágító hármas ablakok megemelt magassága. Az épület Fischer von Eriach (Mária Terézia híres építésze) terve szerint készült. Az itt élő idős emberek szerint a kastély egyik ura (egyik Jeszenszky Ferenc) igen szeretett kártyázni, hazardírozni. Egy alkalommal, amikor a kártyajáték során igen jelentős összeget veszített, (pénz hiányában), azzal elégítette ki adósságát, hogy a kastély néhány ablakát fizetségül befalaztatta. Máig látszanak ezeknek az ablakoknak a helyei az épület főbejárati homlokzatában. A kastély az államosításig a mindenkori Jeszenszkyek tulajdona volt. Utolsó ura (úrnője) az 1919-ben elhunyt Jeszenszky Ferenc Jenő özvegye, Kántorjánosi Mándy Thyra, ki férje halála óta vezette a gazdálkodást. 1953-tól leánynevelő otthonként működött. 1971 óta koedukált (egy 1996-os brosúrában olvashatjuk, hogy az épület állaga a megyei nevelőotthonok közt a legrosszabb). Az épületet 1982-ben felújították ugyan a Műemléki Felügyelőség ellenőrzésével, azonban más nagyobb karbantartási munkálatokat nem végeztek azóta a kastély állagmegóvása érdekében. 1982-ben a földszinti átjárókat márvány burkolattal fedték be, a külső homlokzat felújításra is sor került. 1997-ben a Baranya Megyei Közgyűlés határozata alapján (a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézettel közösen) a nevelőotthont felszámolták. Ma magánkézben van.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
250 [1372]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa