!
MKA azonosító
48176
 
Kert neve
Festetich-kastély parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Fejér
 
Település
Dég
 
Településrész
 
Irányítószám
8135
 
Utca
Hunyadi János út 1.
 
Telefon
06 70 951 7180
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
359.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.435519034300000000
 
GPS Y koordináta
46.874428291800000000
 
Kert leírás
A kastélypark további két jellegzetes műemléke az 1772-ben épített, úgynevezett kiskastély, valamint a szigeten található vörös-fehér díszítésű "Holland-ház", A "Holland-ház" két részből áll, éspedig a kétszintes főépületből és az ehhez merőlegesen csatlakozó földszintes szárnyból. A helyiek elmondása szerint az épület a grófné számára épült, aki tüdőbajos volt. Akkoriban úgy tartották, hogy egy tehénistálló ammóniadús levegője meggyógyíthatja egy tüdőbajos betegségét. Ezért a grófné az istálló emeletén lakott. A szigetet hangulatos fahíd köti össze a kastélyparkkal. Az eliszaposodott tavat 1981-ben hidromechanizációs módszerrel kotorták. Ez az eljárás megkímélte a védett vízinövényeket. A kastély eredeti területéhez tartozik az 1820-1830 között angol kertépítészeti stílusban kialakított tájképi park. A kastély a park legmagasabb pontján helyezkedik el, a járórézsű a lejtős nagyrétben folytatódik. Jelenleg futballpálya található itt. A rét alatt terül el a tóvá kiszélesített és kimélyített három vízfolyás medre, az elkanyarodó Bozót-patak, a Bogárdi- és az Etelka-vízfolyás, Az Etelka-vízfolyás jellegzetes elvezető csatornájának nyomai ma is fellelhetők. A park útjai ligeteket, tisztásokat, belső kerteket érintettek. A tó partján is sétány vezetett, nyomvonalainak egy része ma is megvan. A kastély főhomlokzatától balra barokkos belső kertet alakítottak ki. A süllyesztett rózsakert mellett a megye valószínűleg legöregebb japánakácát találjuk. A tó partján egy tekintélyes méretű kislevelű hársfa áll. A kastélypark fái három csoportba sorolhatók. A közel 150 éves példányok a múlt századból származnak, a második csoporthoz tartozókat e század elején, a legfiatalabb korosztályhoz tartozókat a második világháború után ültették. A park ápolt és gondozott része, az utak kavicsolásának rendben tartása a nevelőotthon lakóit dicsérik. A tó mögötti oldalon gazdasági rendeltetésű telepített lucfenyőállomány van, mely a park keleti részén az Etelka-vízfolyásig húzódik. A parkban közel 45 lombos és 10 fenyőfafaj található, közülük külön ki kell emelni hat darab 3- 5 m törzskerületű, lenyűgöző méretű kocsányos tölgyet. Említést érdemlő fafajok: páfrányfenyő, fekete fenyő (300 és 340 cm törzskörmérettel) liliomfa, fekete eperfa, kocsányos tölgy (501 és 507 cm-es törzskörmérettel) (piramistölgy), szivarfa, júdásfa, japánakác (412 és 479 cm-es törzskörmérettel) csörgőfa, magas kőris csüngő változata, fehér, fekete és szürke nyár, keleti platán, fehér fűz, erdeifenyő, lucfenyő, simafenyő, közönséges babér, tűztövis, magyar mahónia, közönséges puszpáng. Sok lágyszárú növényfaj is tenyészik a parkban. A terület látogatására engedélyt a nevelőotthon igazgatójától kell kérni. Jelenlegi területe 359 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A Balaton felé húzódó dúsan termő vidéken, vizek szaggatta tájban építette Pollack Mihály a magyar klasszicizmus egyik legkorábbi (1815-1819), legszebb kastélyát ott, ahol az Etelka víz a Bozót-patakkal találkozik az ún. Dégi süllyedékben, a Mezőföldön. A kastély kitűnő tájba helyezése az építész-kertépítész érdeme. Birtokosai a nagymúltú Tolnai Festetics család tagjai voltak, oldalági leszármazottai azoknak, akik hazánknak a Keszthelyi Georgikont alapító Festetics Györgyöt is adták. A természettel való kapcsolata olyan csodálatos, amire kevés példa található. Magyarázata az, hogy Pollack Mihály megtanulta, a kastélyépületet a klasszicizmus stílusigénye szerint az angol-kerttel együtt kell megtervezni. A falu közepén átfolyik a Bozót-patak, amelynek hídján keresztülhaladva a református templom, majd a római katolikus templom tűnik fel. Ez utóbbit is Pollack Mihály tervezte. Mindkettő a tájképi kert látványának része. Gróf Festetics György építtette 1810-1823 között az U alakú, közép-és sarokrizalitos klasszicista stílusú kastélyt, amelyet a kor kiváló építésze, Pollack Mihály tervezett. (A kastély műemlék.). A szép, klasszicista műemlék impozáns tömegével és harmonikus arányaival tűnik ki. Ékessége az oszlopos, oromzatos előcsarnok. Különösen szép ovális alaprajzú, félkörívű fülkékkel bővített, tükrökkel borított díszterme, amely rendhagyó módon, a kastély bal oldalszárnyában foglal helyet. A kastélyban jelenleg múzeum működik. A Festeticseknek egy szerény késő barokk kúriájuk is van a településen.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
1677 [3602]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
115/1976. (VII.28.) VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa