!
MKA azonosító
61401
 
Kert neve
Solymosy-Gyürky kastély és kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Komárom-Esztergom
 
Település
Komárom
 
Településrész
Szõny
 
Irányítószám
2921
 
Utca
Széchényi utca 2.
 
Telefon
36-34/342-840
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
6.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.168021635800000000
 
GPS Y koordináta
47.734496425400000000
 
Kert leírás
Az egykori Gyürky-kastély parkja értékes növényegyüttesnek nyújt otthont. Az 1979-ben nyilvántartott 170 faóriásból egy 1984-ben végzett értelmetlen pusztítást követően sajnos csak 53 példány maradt. A kert leghatalmasabb faegyede egy 451 cm törzskörméretű tölgy, tekintélyes a 244 cm törzskerületű törökmogyoró és a 170 cm törzsvastagságú, körülbelül nyolcvan esztendőre becsült páfrányfenyő is. A főként kőris, bükk, vadgesztenye, platán, akác, feketefenyő, gyertyán, hárs, szil alkotta parkban sok kedves lágy szárú virít, így az odvas keltike, a hóvirág és a téltemető. A fákon számos énekesmadár fészkel, de az 1960-as, 1970-es években itt költött holló, gyöngybagoly, csóka, búbos banka valószínűleg már csak emlék marad. A kertben még megvan az egykori angolparkhoz kapcsolódó vashíd. A kapupavilonok téglány alaprajzúak, egyenes záródású nyílásokkal, cserépfedésű manzárdtetővel. A háromnyílású kocsibejáró két terméskőpillérrel osztott, eredeti míves kovácsoltvas kapuszárnyakkal. Az utcafronton kőpillérekkel megszakított kovácsoltvas kerítés húzódik. A kastély Ny-i falához újabban kisebb, jellegtelen épületet építettek, amely nem befolyásolja a kastély eredeti arányait. A kertben még megtalálható egy-két nagyobb méretű fa (mezei szil 407 cm és japánakác 474 cm-es törzskörmérettel. Jelenlegi területe 6,8ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
The park of the former Gyürky manor is home to a valuable plant collection. Of the 170 giant trees recorded in 1979, only 53 remain after a senseless destruction in 1984. The largest tree in the garden is an oak with a trunk circumference of 451 cm, while there are also a considerable number of dwarf hazel trees with a trunk circumference of 244 cm and a fern tree with a trunk thickness of 170 cm, estimated to be about 80 years old. The park is mainly made up of ash, beech, chestnut, sycamore, acacia, black pine, hornbeam, linden and elm, and is home to many lovely soft-stemmed plants, such as the hollyhock, snowdrops and wintergreen. Many songbirds nest in the trees, but the ravens, barn owls, barn owls and wheat buntings that bred here in the 1960s and 1970s are probably a memory. The garden still has the iron bridge that was once part of the English park. The gatehouses are rectangular in plan with straight-ended openings and tiled mansard roofs. The three-arched driveway is divided by two stone piers with original wrought-iron gates. A wrought-iron fence interrupted by stone piers runs along the street front. A smaller, nondistinctive building has been added to the west wall of the castle more recently, but this does not affect the original proportions of the castle. The garden still contains one or two large trees (field elm 407 cm and Japanese ash 474 cm in diameter). The current area is 6,8ha. The castle garden is a protected natural area of local importance.
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A kastélyban ma kórház működik. A XIX. század végén a szőnyi uradalom egy része báró Solymosi László birtoka lett, aki lányának, gróf Gyürky Viktornénak adta. Ő építtette 1912-13-ban a neobarokk épületet. Az utcafronttól beljebb, enyhén lejtős terepen, zárt kertben szabadon áll az U alaprajzú, neobarokk stílusú kastély. Az épület háromszintes (szuterén, földszint és manzárdszint), cserépfedésű tetőszerkezettel, kiemelt középrésszel, a kerti homlokzaton íves alaprajzú, terasszal bővített középrizalittal, a sarkokon és az oldalhomlokzatok utolsó tengelyében pavilonos kialakítással. Az utcafronton két kisebb pavilon között míves kovácsoltvas kapu van. A kastély kelet-nyugati hossza 70 m, az északi-déli 35 m, lábazata azonos magasságban fut körbe, és teljes főpárkányzat zárja. Az épület szuterén ablakai négyzetesen alakítottak (részben átalakítottak). A héttengelyes főhomlokzat középrizalitjában álló, egyenes záródású kapu és lunettája növényi indadíszes, kovácsoltvas ráccsal védett. A kapu záróköves, profilozott, nyomott félköríves keretezésű. A kapu fölé üvegezett vasszerkezetű előtetőt emeltek. A tengelyt két oldalról, vízszintesen vonalazott falpillérek elé állított, oszlopszéken álló, ion fejezetű, füzérdíszes háromnegyed-oszlopok keretezik. A bejárat felett húzódó erkély mellvédje pillértagos, füzérdíszes kovácsoltvas. A középrész 3 tengelyes, középtengelyében timpanonos lezárású, kétszárnyú franciaajtóval és két oldalról ablakokkal. A felső szintet ugyancsak vonalazott, kettős falpillérek zárják. A többszörösen törtívű oromzatban kétoldalról egy-egy oroszlán tartja a Solymossy-Gyürky család domborműves címerét, amelyet felül korona díszít. Az épületszárny udvari ablakai íves záródásúak, záróköves szalagkeretezéssel, vízszintesen vonalazott falpillérekkel keretezve jelennek meg, míg a középrizalit rézsűsen lemetszett sarkain egyenes záródású, szalagkeretes, záróköves ablakok nyílnak. Az oldalszárnyak udvari homlokzatán folytatódik ez a kialakítás, a véghomlokzatokhoz új kialakítású lépcsők vezetnek. A szárnyak négytengelyesek, a pavilonok kissé előrelépő mezőben elhelyezett, háromosztatú, egyenes záródású ablakait íves szemöldökpárkány zárja. A kiemelt földszintet az egész épületen körbefutó osztópárkányok keretezik alul és felül is. A tengelyeknek megfelelően a manzárdszinten téglány alakú, a pavilonokon ovális ablakok húzódnak. A tetőn, a sarkokon és a középrizaliton vázadíszek találhatók. Az épület oldalszárnyainak kerti homlokzatai nyolctengelyesek (1+6+1); egyenes záródású, tábladíszes szemöldökmezőjű ablakait rézsűsen képzett, palafedésű szemöldökmezők zárják, a tengelyeket könyöklőpárkányok kapcsolják össze, amelyek a tengelyeket keretező, osztópárkányról induló sávozott falpillérek mentén megtörnek. A kerti homlokzaton a pavilonok kis kiülésű sarokrizalitként lépnek előre, a rizalitokon hasonlóan alakított, háromnyílású ablakok húzódnak kettős falpillérekkel tagolva. Az összekötő szárnyak négytengelyesek, egyenes záródású ablakokkal. A félköríves alaprajzú középrizalit három ajtaja félköríves záródású, zárókövükből induló füzérdísszel. A tengelyek széléig kinyúló vállkövekről keretező, profilozott falsávok indulnak a sarkain levágott mezőket képezve. Az ajtók felett fektetett ovális ablakok (ökörszem ablakok) húzódnak, ugyancsak füzérdíszes keretezéssel. A tengelyeket füzérekkel átfogott, virágokkal díszített ion fejezetű pilaszterek keretezik. A tetőszinten a fonott szalagmustra-díszes oromzatot lépcsőzetesen tagolt félpillérek osztják, melyeken kővázák állnak. A manzárdablakok kör alakúak. A rizalit előtt íves alaprajzú terasz húzódik, amelyhez két oldalon lépcső vezet. A korlátok igényesen alakított kovácsoltvas munkák, a kisebb oszlopokon néhol kovácsoltvas kandeláberek állnak.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
2582 [6311]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
3/1992. Önkorm. r.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa