!
MKA azonosító
74594
 
Kert neve
Cziráky-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Dénesfa
 
Településrész
 
Irányítószám
9365
 
Utca
Fõ utca 19.
 
Telefon
06-96/256-182
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
50.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.036973711000000000
 
GPS Y koordináta
47.454161795800000000
 
Kert leírás
A katonai térképek bizonysága szerint a tájképi kertnek is volt előzménye. Míg a II. katonai térképen (1823-66) még geometrikus elrendezésű kert látható, addig a III. katonai felmérésen (1872-84) már kivehető a tájképi kert laza útvonalvezetése, a mesterséges tó és a melléképületek is. A kastélyegyüttes a Répce árterében fekszik, a községen belül. A tájképi park alapját is a tölgy-kőris-szil ligeterdő legszebb megmaradt darabjai képviselték. Ezután kezdtek platánokat és az 1860-as évektől Észak-Amerikából származó fenyőféléket betelepíteni. A nagyobb ültetések 1910 körül befejeződtek. A festői kastélyparkban számtalan értékes szobor, pad, kút és még köralaprajzú kerti ház is található. Ezek egy része mára lepusztult állapotba került. Az egykori pleasure-ground tuja és buxus kiültetése nyomokban sem fellelhető. A hajdan 40 holdas park mostanra 21 holdasra zsugorodott. A park értékes növényállományára való tekintettel 1960 óta természetvédelmi terület. Jelenleg a Győr megyei Kórház Ideggyógyintézete található az együttesben. Mivel a legöregebb tölgyfák -mint a szomszédos fás legelőn is - 300-350 évesre becsülhetők, a tulajdonjog visszaszerzésekor a mai park területén is ártéri keményfás tölgy-kőris-szil ligeterdő állhatott. Ennek egyes példányai, csoportjai mindmáig megmaradtak. Eredeti maradt az aljnövényzet is, nagyon gazdag a tavaszi aszpektus: hóvirág, tavaszi tőzike, kék csillagvirág, odvas keltike pompázik itt nagy tömegben. A park kialakítása a XVIII. század utolsó harmadában kezdődött. A XIX. század 30-as és 40-es éveiben új, nagyszabású víz- és tereprendezés keretében a jelenlegi halastó helyéről kitermelt földdel feltöltötték a park kastély körüli részeit, majd felgyorsult a kertépítés is. Valószínűleg már ekkor megkezdődött az első fenyőegzóták telepítése, illetve meghonosítása, ezekből sajnos egyetlen példány sem maradt fenn. Egészen biztosan ekkor ültették el a ma legidősebb platánokat. Fényes Elek 1851-ben már azt írja, hogy Dénesfát "bírja gr. Cziráky Antal, kinek itt szép kastélya s kertje van". Végleges alakját és fajgazdagságát egy másik Antalnak, a kiegyezés után nagykorúvá vált és elődeivel ellentétben inkább birtokain gazdálkodó, politikusi ambíciótól mentes utódnak köszönheti. Ez a Cziráky a kor kertépítési divatjának megfelelően az úgynevezett angol stílusú, tájképi, a természetszerű ligeteket utánzó módon építtette parkját. Előszeretettel alkalmazta az új parktelepítéseknél Magyarországon is egyre inkább elterjedő északamerikai eredetű fenyő- és lomb faegzótákat. Ezek a ma is élő legöregebb példányok a kaliforniai óriás- vagy mamutfenyőknek és a mocsárciprusoknak a múlt század 80-as éveiben ültetett példányai. A park növényanyagának fajgazdagsága, sőt a fajon belüli alakgazdagság a századforduló körül tetőzött. Az I. világháború kezdetére a parképítés lényegében befejeződött. A fás növények jegyzékét összeállító neves kertész-botanikus, Papp József szerint 1959-ben a parkban 41 fenyőfaj, illetve alakváltozat, 128 lombos fa-, cserje- és félcserjefaj volt található. Az eredeti Répce-ártéri fajok közül a kocsányos tölgy (606 cm-es törzskörméretű a legnagyobb), a magas kőris, a mezei szil, a vénic szil, a mézgás éger, a fekete nyár, magyar kőris (562 cm törzskörmérettel) a mezei juhar, a kislevelű hárs és a gyertyán, a Kárpát-medence térségében honosok közül a luc-, az erdei-, a fekete-fenyő, a tiszafa, a kocsánytalan tölgy, a hegyi szil, a szelídgesztenye, a hegyi és a korai juhar, a nyír, a cserszömörce, az aranyeső, a húsos som, a török mogyoró és levélszínváltozatként a vérbükk említhető. Végül néhány egzóta: keleti luc, ezüstfenyő, tengerparti vagy óriásjegenyefenyő, simafenyő, kanadai hemlockfenyő, libanoni cédrus, virginiai boróka, nyugati és keleti tuja, óriás tuja, fehér tölgy, japánakác, tulipánfa, vasfa gazdagítja a szép kertet. Jelenlegi területe 50,2 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Cziráky Dénes IV. Bélának tett szolgálataiért kapott birtokokat a királytól. Cziráky letelepedett a birtokon és a települést róla Dénesfalvának nevezték el. Dénes udvarháza nem állhatott a mai park akkor még árvízjárta területén. A mai kastély elődjének építkezési idejét nem ismerjük, de arról tudunk, hogy az 1600-as évek elején már a mai kastély elődjét egyemeletesre építették át. 1683-ban a Bécs ellen vonuló törökök az egész falut megsemmisítették. Az újratelepülés 1728-ban kezdődött, de a Cziráky család csak 1759-ben szerezte vissza tulajdonjogát. A kastély építéstörténete még nem tisztázott eléggé. Feltehetően Hild József az 1830-as években egy már korábban is meglévő kastélyt épített át klasszicista stílusban. Történelmi érdekesség, hogy a dénesfai kastélytól néhány km-re landolt 1921-ben a száműzött IV Károly, aki ekkor másodszor és ismét sikertelenül kísérelte meg a visszatérést.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
3593 [4022]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
708/1959. OTT hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa