!
MKA azonosító
26743
 
Kert neve
Esterházy kastélypark
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Fertõd
 
Településrész
 
Irányítószám
9431
 
Utca
Joseph Haydn út 2.
 
Telefon
+36 (20) 400 93 06
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
343.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
16.871567011000000000
 
GPS Y koordináta
47.620869615100000000
 
Kert leírás
A védett terület 219 hektár. Ebből 143 hektár a kastély közvetlen környékén kialakított park (beleértve a szárnyépületek által közrefogott belső udvar kertjét is), 176 hektár a Lés-erdő napjainkra megmaradt területe. Az Esterházy-család Süttör mellett a családról később elnevezett Eszterházán épített vadászlaka helyére emeltette Esterházy Miklós herceg a magyar Versailles-nak nevezett barokk kastélyegyüttest. Már 1763. január 11-én a kortársai által "Fényes" melléknévvel illetett herceg összehívta birtokrészeinek tiszttartóit, gondnokait és meghatározták, hogy a nagy mű létrehozásánál kinek mi lesz a feladata Az új kastély felépítése így olyan gyorsan haladt, hogy a herceg 1766-ban Kismartonból ide költözött és ettől kezdve nevezte a helyet Eszterházának. A kastélyépülettel párhuzamosan, részben azt követően készült el az együttes többi része. Megkezdődött a 300 hektáros kert kialakítása és belső részeinek telepítése is. A kert tervezőjének neve nem ismert. Rapaics szerint".. .Nincs az egész országban még egy kastély, amelynek olyan szorosan összefüggne, illeszkedne az építészeti és kertészeti része, mint éppen az eszterházi". A hatalmas franciakert rendszerű park a főépület déli részén volt. Az eredeti kertben feltűnő volt a markáns öt főútvonal és szegélyükön az öt kettősfasor. Közülük a középső a kastély tengelyének folytatása volt, és hársfákból telepítették, kettő hegyesszögben futott össze. A másik kettő a középső főtengellyel párhuzamosan haladt. Eszterháza fénykora "Fényes" Miklós halálával befejeződött, a család visszaköltözött Kismartonba. Az alig használt Eszterháza hanyatlásnak indult. Ez hosszú ideig, egy évszázadig tartott. 1904-ben Pál Antal herceg visszaköltözött, a kastélyt tataroztatta és kertjét részben felesége, Cziráky Margit grófnő ösztönzésére rendbe hozatta. Az egykori franciakert helyén nyírt bukszusokból, tiszafákból, egynyári növényekből, pleasure ground-ot, ligetes szórakozóteret alakítottak ki. A Kelemente patak mentén mocsárciprus liget került kialakításra, melynek legnagyobb példánya eléri a 690 cm-es törzskörméretet. A nagy kert többi része változatlanul megmaradt. A díszudvarban barokkos kertet alakítottak és mértani rendben kúp alakúra metszett tiszafákkal ültették be. A II. világháborút követően a kastély szovjet katonai kórház volt, a sok pusztítás után 1957-ben indultak meg a helyreállítási munkái. Jelenlegi területe 350 ha körüli. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
The protected area is 219 hectares. Of this, 143 hectares are the park in the immediate surroundings of the castle (including the inner courtyard garden enclosed by the wings) and 176 hectares are the remaining area of the Lés Forest. On the site of the hunting lodge of the Esterházy family near Süttör, later named after the family, Prince Miklós Esterházy built the baroque castle complex known as the Hungarian Versailles. Already on 11 January 1763, the prince, who was nicknamed 'Fényes' by his contemporaries, summoned the officers and caretakers of his estates and decided who would be responsible for the construction of the great work. The rest of the ensemble was completed at the same time as the castle and partly afterwards. The 300 hectares of gardens and the planting of the interior parts also began. The name of the designer of the garden is not known. According to Rapaics, "... there is no other castle in the whole country whose architecture and gardens are so closely connected and integrated as the Eszterháza". The huge park with the French garden system was located in the southern part of the main building. The original gardens had five prominent main avenues and five double façades on their borders. The central one was a continuation of the axis of the castle and was planted with lime trees, two of them meeting at an angle. The other two ran parallel to the main central axis. The heyday of Eszterháza ended with the death of Miklós 'Shining' and the family moved back to Kismarton. The little-used Eszterháza began to decline. This lasted for a long time, for a century. In 1904, Prince Antal Pál moved back, had the castle renovated and the gardens partly tidied up at the instigation of his wife, Countess Margit Cziráky. The former French garden was replaced by a pleasure ground, a grove of shrubs, yew trees and annuals, and a pleasure ground, a grove of pleasure plants. Along the Kelemente stream, a grove of marsh cypresses has been created, the largest of which has a trunk circumference of 690 cm. The rest of the large garden remains unchanged. In the courtyard, a baroque garden has been created and planted with conical yew trees. After the Second World War, the castle was a Soviet military hospital and after much destruction, restoration work began in 1957. The current area is around 350 ha. The castle garden is a protected natural area of local importance.
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
3596 [4051]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
147/1977. (VIII.4.) VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa