!
MKA azonosító
42049
 
Kert neve
Redl-féle kastélypark
 
Történeti megye
 
Megye
Bács-Kiskun
 
Település
Tompa
 
Településrész
Bárómajor
 
Irányítószám
6422
 
Utca
Öregjárás
 
Telefon
3677551022
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
17.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
19.534834444700000000
 
GPS Y koordináta
46.181716595100000000
 
Kert leírás
A kertben kocsányos tölgyek, nyugati ostorfák találhatók nagy számban.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A Tompától Szabadkára vezeto út mentén, egykor Szabadkához tartozó puszta területén álló kastély, melyhez a Szent Anna-templom kapcsolódik. Parkjában gloriette, volt garázs, parádés istálló, búzatároló, valamint a bejáratnál portaépület áll; a gloriette kivételével mind erősen átalakítva. Szabadon álló, U alaprajzú épület, földszintes, nyeregtetős, pártázatos oldalszárnyakkal, emeletes, támpilléres, pártázatos sarokbástyákkal, azokhoz földszintes nyaktaggal csatlakozó emeletes, nyeregtetős, lépcsős oromzatú, pártázatos középső szárnnyal. A középső szárny D-i homlokzata előtt néhány lépcsőfok magas, nyitott terasz. A főbejárat tengelye fölött a pártázatból díszes, lépcsős-fiatornyos oromzat emelkedik ki, benne az építtető címere és jelmondata. Az egyik udvari homlokzaton kútház, alatta nagyméretű, faragott kútépítmény, vele szemben befalazott kocsiáthajtó, melynek párja a külső homlokzaton található. Az U két szára egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, a helyiségek síkmennyezetesek, átalakítva. Nyílászárók, jórészt 19. század második fele. A középszárnyban boltozott, oszlopos lépcsőház. Építtette korábbi, valószínűleg 18. század végi épület felhasználásával báró Redl Béla, 1861-1863-ban (építészek: Gerster Károly és Kauser Lipót). Az épületszárnyak földszintesek; az U szárait összekötő szárny közepén egy tengellyel szélesebb és egy szinttel magasabb (emeletes) épületrész emelkedik, előtte néhány lépcső magasságban terasz; az épület három sarkán pedig szintén emeletes bástyák, támpillérekkel. A negyedik, É-i bástya helyén áll a már említett templom. A szárnyak nyeregtetősek, cserép héjazattal, a tornyok lapos(?) tetője fémlemezzel (?) borított. Az épületen lábazat és pártázatos főpárkány fut körbe, az oromfalak (ahol vannak)szintén lépcsőzetes-pártázatosak. Az emeletes épületrészeket a földszintes szárnyak főpárkányának magasságában osztópárkány tagolja. Az U szárait összekötő szárny öt tengelyes, a középső tengely kis kiülésű rizalitban. Fölötte a főpárkányról lépcsőzetes oromdísz emelkedik, konzolos toronypárokkal és kúszóleveles középső toronysisakkal; az orommezőben címer, hétágú koronával és iratszalagon latin jelmondattal (ld. alább). Ebben a tengelyben nyílik a kerti főbejárata: gazdag pálcatagos keretben Tudor-íves nyílás, melyet szintén pálcatagos keretelésű téglalap foglal be, a fennmaradó ívmezőkben címer- és növényi díszítéssel; ajtószárnyai eredetiek. Az ablakok egyenes záródásúak, könyöklőpárkánnyal; szalagkeretük a vállvonal magasságából, vízszintesről indul, az ablakzáródás vonalát követi. Hasonlóak az ablakok ennek az épületrésznek az átellenes, udvari homlokzatán, a szárnyak külső homlokzatain és a tornyokon, kivéve a kertre néző homlokzatukat; ott csúcsíves hármas-, ill. kettős ikerablakok vannak, a főpárkány fölött a központi épületrészéhez hasonló, de egyszerűbb oromdísszel. A Ny-i szárny külső és belső (udvari) homlokzatán egymással átellenben egy-egy bejárat nyílik; eredetileg egy átmenő nyílás két oldala. Mindkettő néhány lépcsőfok magas; a külső boglyaíves, kőkeretes, de be van falazva és egy kis, újabb ajtó van benne; az udvari szegmentíves nyílású volt, fölötte oromzattal, most a másikhoz hasonlóan át van alakítva. Az udvari homlokzatokat csúcsíves ikerablakok tagolják, a befoglaló ívmezőben mérműves tárcsával, a széleken és a két nyílás között fél-, ill. negyedoszlopokkal. Az ikerablakokat egymástól faloszlopok választják el; fölöttük széles kihajló párkány, alattuk könyöklőpárkány. A K-i homlokzat É-i részén kútház, Tudor-íves nyílásokkal, benne benne tornyos-delfines kútépítmény. A parkban álló építmények közül a gloriette, a garázs és a parádés istálló tartozhatott eredetileg is a kastélyhoz. Az istálló téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület, cserép héjazattal. Földszintes, de tetőtere még két szintes; alul voltak a lovak, a padláson meg a zabraktár. Oromfalán még megvannak az eredeti kőkeretes nyílások. Közelében, rá merőleges hossztengellyel áll a garázs; két (egy alacsonyabb és egy magasabb) részből álló épület, nyeregtetőkkel, cserép fedéssel. A magasabbik rész homlokzatai vakolatkváderes kialakításúak. Ez az épület is át van alakítva. A gloriette távolabb, a kastély középtengelyének vonalában, magaslaton áll. Görögkereszt alaprajzú, négy oldalán oszlopos-timpanonos portikuszokkal ellátott építmény. A kastély felőli portikusz homlokzatán felirat.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
692 [2367]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa