!
MKA azonosító
3223
 
Kert neve
Püspökvár kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Gyõr
 
Településrész
 
Irányítószám
9021
 
Utca
Káptalandomb 1.
 
Telefon
+36 30 255 -1363
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
természetes személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
0.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.629829913900000000
 
GPS Y koordináta
47.688582944300000000
 
Kert leírás
Az erdőből kiemelt földdel akkori fa- és cserjemagvak, csemeték és sok lágy szárú növény került az "udvarba". A "függőkertbe felemelt ártéri liget" növényanyagának alapját jelenti az itt kikelt csemete és sok lágy szárú növényfaj. Sajnos az úgynevezett szilfavész időszak itt sem kímélte az állományt: a legtöbb példány zömmel a hatvanas években tetőzött szilfavész áldozatává vált. Ekkor pusztult el többek között egy akkor 120 évesre becsült idős fa is. A legutolsó szilfapusztulás 1980-ban következett be, a fennmaradt tuskó impozáns méretekre utal. A mohi csatában elesett Gergely püspök és a Mohácsnál odaveszett Paksy Balázs püspök emlékobeliszkje a kert Szeminárium felőli sarkában, idős kocsányos tölgy árnyékában áll. A kertben a győri Püspökerdő vagy a véneki Somos-erdő minden fafaja megtalálható. A lágy szárú növények különösen tavasszal mutatnak színpompás képet. A látogató úgy érzi, hogy valóságos ártéri ligeterdőben jár. A későbbi, eseti kertépítők - legutóbb a második világháborúban mártírhalált halt Apor Vilmos püspök itt élt húga - alkalmazkodtak a természetes vegetációhoz illeszkedő angol tájképi kert stílusához, és csak néhány egzótát - tuját, tiszafát, bukszust, orgonafát, rózsát, cserje alakú pünkösdi rózsát és egyéb díszcserjét - ültettek. A lépcsőházi bejáratnál Győr legméretesebb és legidősebb lilaakác példánya fut az ereszre. Szent Imre herceg szobra körül, illetve a főkapu székesegyház felőli bejáratánál néhány, az utóbbi száraz esztendőket nehezen tűrő lucfenyő áll. A már néhány éve befejeződött rangos műemléki rekonstrukcióhoz igazodó kertfejlesztési terv még nem készült el. Amikor majd lesz ilyen, abban biztosítani kell a védetté nyilvánítás alapját képező a "függőkertbe felemelt ártéri liget" jellegű növényzet megőrzését is. Jelenlegi területe mindössze 0,7 ha. A kert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
With the soil excavated from the forest, the "courtyard" was filled with tree and shrub seeds, saplings and many herbaceous plants. The plant material of the "floodplain grove", which has been raised into a hanging garden, is based on the seedlings and many species of herbaceous plants that have sprouted here. Unfortunately, the so-called elm blight period has not been spared here either: most of the specimens have fallen victim to the elm blight that peaked in the 1960s. This was also the time when an old tree, estimated to be 120 years old at the time, died. The last elm dieback occurred in 1980, and the remaining stumps are impressive in size. The memorial obelisk of Bishop Gergely, who died in the Battle of Mohács, and Bishop Balázs Paksy, who perished at Mohács, stands in the shade of an old oak tree in the corner of the garden facing the Seminary. In the garden you can find all the trees of the Győr Püspökerdő or the Somos forest of Vének. The soft-stemmed plants are particularly colourful in spring. Visitors feel as if they are in a real floodplain forest. The later, occasional garden builders - most recently the sister of Bishop William Apor, who was martyred in the Second World War - have adapted the English landscape garden style to the natural vegetation, planting only a few exotics - tuya, yew, boxwood, lilac, rose, shrubby peony and other ornamental shrubs. At the entrance to the staircase, the largest and oldest lilac in Győr runs down to the eaves. Around the statue of Prince St. Imre and at the entrance to the main gate from the cathedral there are a few spruce trees that have had a hard time of the recent dry years. A garden development plan to match the prestigious monumental reconstruction, which was completed some years ago, has not yet been drawn up. When it is, it will have to ensure the preservation of the 'floodplain grove', which is the basis for the protected status. The current area is only 0.7 ha. The garden is a protected natural area of local importance.
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A Szent István által alapított győri püspökség központja a Káptalan-dombon álló Püspökvár. Az épülethez tartozó 1 hektáros és meghatározott időben látogatható várkert 1982 óta védett. A várnak eredetileg nem volt kertje, ugyanis csak így lehetett elérni a teljes bástyaterület harcászati célú igénybevételét. A napóleoni háborúk után - miután romossá lett - Győr város a vár lebontását kezdeményezte. A múlt század húszas éveiben kezdődött bontás végül csak a külső védművek rendszerére terjedt ki. Helyükön kialakult az utcahálózat, a déli és keleti várárkokat feltöltötték. Ezután a XIX. század második felében került sor a bástyákkal övezett udvar feltöltésére. A szükséges földet a győri Püspökerdőből szállították.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
2868 [4258]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
129-1/1982. (VIII.19.) VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa