!
MKA azonosító
5105
 
Kert neve
Bolza-kúria és kert (Tiszakürti arborétum)
 
Történeti megye
 
Megye
Jász-Nagykun-Szolnok
 
Település
Tiszakürt
 
Településrész
 
Irányítószám
5471
 
Utca
Bolza gróf út 5.
 
Telefon
06 56 / 568 - 020
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
16.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
20.118120255300000000
 
GPS Y koordináta
46.887980632700000000
 
Kert leírás
Tiszakürt csendes tiszazugi község a Tisza bal partján. A községközpont 1,5 km-re fekszik a Kecskemét-Békéscsaba közötti 44. számú főközlekedési úttól és 14 km-re a Kunszentmártoni vasútállomástól. Az egykori ártéri területen Bolza Péter, a szarvasi Anna-ligetet telepítő Bolza József hatodik gyermeke Tiszakürtre kerülve kúriát építtetett és megkezdte az arborétum telepítését, melyet első fia, József fejlesztett tovább. Apa és fia munkájának gyümölcse a gyönyörű park, miközben egy harmadik Bolza, aki a Pál névre hallgatott a szarvasi Pepi-kert fejlesztésével fáradozott. A két generáció munkájának eredménye, hogy Tiszakürtön az egykori ártéri erdő helyén - az idős fák meghagyásával, hazai kertekből és külföldről hozatott fákkal és cserjékkel - csodálatos kertkompozíció alakult ki. Jó érzékkel vigyáztak arra, hogy megőrizzék a tiszatáji természetességet. Az idegenből hozatott növényekből, kertészeti változatokból hol szín- és formagazdag csoportokat alakítottak, hol szoliterként telepítették a tölgy uralta állomány szegélyére. Az arborétum mellett, a jellegét vesztett volt Bolza kúriában fiúnevelő otthont alakítottak ki. A főtérről a rövid Folyó utcán át juthatunk el az arborétum főbejáratához, majd tovább a Tisza-partra. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet részét képező, szép galériaerdővel szegélyezett Tiszaparton fürdési lehetőség is van. Az arborétum bejáratával szemben éttermet, parkolóhelyet és sportpályát találunk A hangulatos csobogó Papi Lajos szobrászművész alkotása. Az arborétumba 1986 óta míves faragott kapun léphetünk be. A látvány szépségét fokozzák az 1974-84 között rendezett fafaragótáborokban készített és a tájba illeszkedő művészi szobrok. A második világháború idején és az azt követő években sok kár érte az arborétumot. A pusztuló értékek megmentéséért dr. Varga Lajos, de főleg Papp József sokat fáradozott. Az eredmény nem maradt el, mert 1971-ben helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. A Természettudományi Múzeum Növénytára dendrológiai kutatócsoportjának közreműködésével elkészült az arborétum dendrológiai és esztétikai távlati fejlesztési terve. Az arborétum alapállományát jelentő erdő fő fafajai: a kocsányos tölgy, a magyar kőris és a mezei juhar. Különösen szépek az idős tölgyfák, köztük is a park legnagyobb szolitere, a 200 év fölöttire becsült "öregtölgy", a maga 24 méteres magasságával és 28 m-es koronaátmérőjével. Nem sokkal maradnak el a platánok sem: több, száz év körüli példány koronaátmérője is eléri a 24 métert. Nevezetes fa a mellmagasságban 6 m átmérőjű "hármas platán". Úgy tartják, hogy három, egymáshoz közel ültetett csemete összenövésével alakult ki a fatörzs. Néhány más fának is látni itt termetes, idős példányát, ilyen a bíbortölgy, a vöröstölgy, a fekete dió, a török mogyoró. A ritkább lombos fajok között említhető az ősparkból a virágszálfa, a virginiai égiszilva, a franciajuhar vagy a susogófa. Az újabb telepítések közül a gumiszil, a selyemakác, néhány ritka tölgyféle, több ritkán látható fenyőféle, az Apolló és Veitch-jegenyefenyő, Borisz király jegenyefenyője érdemel említést. Lenyűgözőek a mocsárciprusok, néhány öreg tiszafa és itt található az ország talán legszebb, idős virginiai borókája. Mindenki csodájára jár az e tájon ritka, májusban virágzó rododendronok színpompájának. Az arborétum területét kétszer bővítették, 1975-ben és 1989-ben. Az újonnan csatolt területen már növekszik a tölgyes-előfásítás, amely a mikroklímát alakítva megfelelő hátteret ad a további telepítéseknek. A gazdag dendrológiai gyűjteményben, a hatalmas pázsitfelületek, a gyöngykavicsos sétautak és virágágyások harmonikus együttesében rejlik a megye egyik legszebb, egész évben nyitva tartó arborétumának vonzereje. Évente több tízezer látogató keresi fel. Nagy örömmel tapasztalták az arborétumi dolgozók, hogy egyre több iskolai csoport jut el az arborétumba. Előzetesen bejelentkező csoportok részére szakvezetést is kérhetnek. Március 1-től május 1-ig és október 1-től december 1-ig 9-17, május 1-től október 1-ig 8-18 óra között látogatható a park.
 
Kert leírás angolul
Tiszakürt is a quiet Tisza village on the left bank of the Tisza. The village centre is 1.5 km from the main road No 44 between Kecskemét and Békéscsaba and 14 km from Kunszentmárton railway station. In the former floodplain area, Péter Bolza, the sixth child of József Bolza, who planted the Anna grove in Sarva, built a mansion and started the arboretum, which was further developed by his first son József. The work of father and son resulted in the beautiful park, while a third Bolza, who went by the name of Paul, worked on the development of the Pepi Garden in Sarva. The work of two generations has resulted in a wonderful garden composition on the site of the former floodplain forest in Tiszakürt, with mature trees left in place, and trees and shrubs from home gardens and imported from abroad. Care has been taken to preserve the naturalness of the Tisza Valley. The plants and horticultural varieties imported from abroad were sometimes grouped in groups rich in colour and form, sometimes planted as solitary specimens on the edge of the oak-dominated stand. Next to the arboretum, in the former Bolza mansion, which had lost its character, a boys' nursery was established. From the main square you can walk along the short River Street to the main entrance of the arboretum and then on to the bank of the Tisza. There is also a bathing area on the Tisza bank, which is part of the Central Tisza Landscape Protection Area and is bordered by a beautiful gallery forest. Opposite the entrance to the arboretum there is a restaurant, parking and a sports field. Since 1986, the arboretum has been entered through a carved gate. The beauty of the view is enhanced by the artistic sculptures created in woodcarving camps held between 1974-84, which blend in with the landscape. During the Second World War and in the years that followed, the arboretum suffered much damage. Dr. Lajos Varga, and especially József Papp, worked hard to save the decaying assets. The results were not lost, because in 1971 the arboretum was declared a nature reserve of local importance. The dendrological and aesthetic long-term development plan of the arboretum was drawn up with the assistance of the dendrological research group of the Natural History Museum's Plant Collection. The main trees of the forest, which is the core of the arboretum, are: pedunculate oak, Hungarian ash and field maple. The old oak trees are particularly beautiful, including the largest specimen in the park, the 'old oak', estimated to be over 200 years old, with a height of 24 metres and a crown diameter of 28 metres. The plane trees are not far behind, with several of the 100-year-old trees reaching a crown diameter of 24 metres. A notable tree is the 'triple plane', with a diameter of 6 m at breast height. It is said to have been formed by the intergrowth of three saplings planted close together. There are also some other trees here, such as the purple oak, the red oak, the black walnut and the Turkish hazel. Among the rarer deciduous species from the park are the flowering holly, the Virginia alder, the French sheep and the whispering tree. Among the more recent plantings, we should mention the rubber violet, the silk oak, some rare oak species, several rare pine species, the Apollo and Veitch Scots pine, King Boris' Scots pine. Impressive are the swamp cypresses, some old yew trees and perhaps the most beautiful old Virginia juniper in the country. Everyone marvels at the splendor of the rhododendrons, which are rare in this landscape and bloom in May. The arboretum was expanded twice, in 1975 and 1989. In the newly annexed area, the oak pre-growth is already growing, shaping the microclimate and providing a suitable backdrop for further plantings. A rich dendrological collection, vast lawns, a harmonious combination of pearl millet walkways and flower beds are the attractions of one of the most beautiful arboretums in the county, open all year round. It attracts tens of thousands of visitors every year. Arboretum staff are delighted to see an increasing number of school groups visiting the arboretum. Specialist guided tours are available for groups that book in advance. From 1 March to 1 May and from 1 October to 1 December, the park is open from 9 am to 5 pm, and from 1 May to 1 October from 8 am to 6 pm.
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
angolpark rész gyűjteményes kert
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
rendkívül jó állapotban
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
fényképezés, fotópont, rendezvények, szórólap, leírás, kiadvány, toalett,
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
 
Műemléki védettség száma
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
295/TT/00
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
természetvédelmi terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
295/TT/00
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa