!
MKA azonosító
9305
 
Kert neve
Orczy-Kiss kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Jász-Nagykun-Szolnok
 
Település
Újszász
 
Településrész
 
Irányítószám
5052
 
Utca
Akácfa út 90.
 
Telefon
56/366-533
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
24.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
20.062430010000000000
 
GPS Y koordináta
47.281538677100000000
 
Kert leírás
A kastélyparkban egykorú pince és új építésű melléképületek. Tájképi kert tartozik hozzá. A községben két kastély van, megkülönböztetésül ezt nevezik "Kis-kastély"-nak. Feltűnő hasonlóságot mutat a gyöngyösi Orczy-kastéllyal (ma Mátra Múzeum). Tervezője feltehetően Zofahl Frigyes. A Kis-kastély parkosított udvara mellett jelentős az a Zagyva menti 65 holdnyi erdő, amely a kastély angolkertjét alkotta, ez a mai parkerdő. Sem a kastély, sem a hozzátartozó parkos rész nem védett. A vasúton túl, az Abonyi út mentén találjuk a másik Orczy-kastélyt, ennek a parkja áll természetvédelem alatt. A hatalmas, kétemeletes épületet Orczy Andor eklektikus stílusban építtette 1890 körül, amelyet "ritka szépségű kerttel vett körül". A kastély a Tápió két ága által közrefogott magaslaton, a Szarvashalmon épült. A déli határát alkotó Szarvas-ér mára kiszáradt. Az Orczy-család elszegényedése után a kastély és parkja először egyházi tulajdonba került. A második világháború után volt itt rendőriskola, tüdőszanatórium, pszichiátriai intézet. Ma szenvedélybetegek otthona. A sok birtokkal rendelkező Orczy családnak az ország több pontján volt kastélya. Sokan nem tudják, hogy e család tagja volt báró Orczy László, a budapesti Orczy-kert létesítője, aki Pesten merészen homokba ültette el első fáit. Ez a 300 000 fa az 1794. évi száraz nyáron teljesen elpusztult, és bár mindenki ellenkező tanácsokkal látta el, ő mindenre elszánva megismételte az ültetést. Az eredmény őt igazolta. Ez, a nagyközösség számára megnyitott Orczy-kert a 18. század végén már a pesti közönség kedvence volt. A kertet 1829-ben adta el a család, mert a Ludovika Akadémia létesítésére jelölték ki a területet. A kert látványosságát jelentő 36 négyszögöl alapterületű üvegházból a család magával vitte Újszászra az itt tartott növényanyag egy részét. A ma védett újszászi parkot az 1900-as évek elején alakították ki. Természetesen felhasználták a Szarvashalom eredeti növénytakarójának maradványait, a kocsányos tölgyet, a csertölgyet és a mezei juhart is. Ezek 80-100 éves példányai többnyire foltszerűen helyezkednek el, de találunk néhány szoliter példányt is. A növényzet telepítését a pesti Orczy-kert mintájára végezték. Az épület a park központi, kiemelt helyén fekszik, innen minden irányban lejt a terep. A főhomlokzat előtt 7 szabályos alakú virágágyat találunk. Mögöttük létesítették a díszkutat, mely félkörben tiszafákkal szegélyezett. Az épület előtti sétányt gömb alakú bukszusokból álló sövény keretezi. Helyenként mahonia és kúp alakra nyírott eperfák díszlenek a bukszusok között. Ez a park legszebben megtervezett része, amely barokk hatást tükröz, és az úgynevezett francia kertek mintájára született. A hátsó homlokzatnál ezüstfenyősor húzódik. Az örökzöldek között szép növésű tujákat, virginiai borókát találunk. A főépülettől távolodva már tájképi jellegűvé válik a kert. A több irányba kiinduló sétányok a kerti tónál futnak össze. Itt találjuk a park legidősebb és legnagyobb törzsátmérőjű (1,3 m) kocsányos tölgyfáját. A sétányok mentén fasorként telepített kis- és nagylevelű hársak, valamint a dekoratív, 1-1,2 m törzsátmérőjű jegenyetölgyek díszlenek. Értékes példányai találhatók itt a páfrányfenyőnek és a 18. századtól egyre gyakrabban ültetett török mogyorónak. A Tápió közelében a magasabb talajvizű területeken erdőszerű foltokban tenyésznek a fehér és szürke nyárak. A park szélén az elburjánzó sarjhajtások okoznak gondot. Zavaró az intézmény működéséhez szükséges néhány melléképület is. Bár az 1993. április 8-án tomboló nagy vihar áldozata lett körülbelül 90 idős fa (zömmel kocsányos tölgyek), ennek ellenére a több mint 130 faj nagyszámú példányainak - köztük igazi ritkaságoknak - megtekintése élményt nyújt. A park látogatható, de tekintettel kell lenni a szociális intézmény rendeltetésére. Jelenlegi területe 24,5 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
In the castle park there is an old cellar and new outbuildings. It has a landscaped garden. There are two castles in the village, distinguished by the name "Little Castle". It bears a striking resemblance to the Orczy Castle in Gyöngyös (now the Mátra Museum). Its designer is probably Frigyes Zofahl. In addition to the landscaped courtyard of the Small Castle, the 65 acres of woodland along the Zagyva River, which formed the castle's English garden, is significant. Neither the castle nor the parkland surrounding it is protected. Beyond the railway, along the Abonyi road, is the other Orczy castle, whose park is protected. The huge, two-storey building was built by Andor Orczy in the eclectic style around 1890 and 'surrounded by a garden of rare beauty'. The castle was built on the Szarvashalm, a high hill surrounded by two branches of the Tápió river. Its southern border, the Szarvas Lake, has now dried up. After the impoverishment of the Orczy family, the castle and its park first became the property of the church. After the Second World War, it housed a police school, a lung sanatorium and a psychiatric institute. Today it is a home for addicts. The Orczy family, who had many estates, had castles in many parts of the country. Many people do not know that Baron László Orczy, the founder of the Orczy Garden in Budapest, was a member of this family, who boldly planted his first trees in the sand in Pest. These 300,000 trees were completely destroyed in the dry summer of 1794, and although everyone advised him against it, he was determined to repeat the planting. The results proved him right. Opened to the public, this Orczy garden was a favourite with the people of Pest by the end of the 18th century. The garden was sold by the family in 1829 because the land had been earmarked for the establishment of the Ludovico Academy. The family took some of the plant material from the 36-square-metre greenhouse, which was the garden's showpiece, to Újszász. The park, which is now protected, was established in the early 1900s. Naturally, they also used the remains of the original Szarvashalom vegetation, including stalked oak, cherry oak and field maple. Most of these 80-100 year old specimens are in patches, but there are also a few solitary specimens. The planting was modelled on the Orczy garden in Pest. The building is situated in the central, prominent position of the park, with the slope sloping in all directions. In front of the main façade there are 7 regularly shaped flower beds. Behind them is the ornamental fountain, bordered in a semicircle by yew trees. The walkway in front of the building is framed by a hedge of spherical box hedges. In places, mahonia and cone-shaped strawberry trees adorn the bushes. This is the most beautifully designed part of the park, with a Baroque influence, modelled on the so-called French gardens. A row of silver pines runs along the rear façade. Among the evergreens, there are beautiful evergreen tulips and Virginia junipers. As you move away from the main building, the garden becomes a landscape garden. Paths in several directions converge at the garden pond. Here you will find the park's oldest and largest oak tree (1.3 m) with a trunk diameter of 1.3 m. Along the footpaths are small and large-leaved linden trees planted as a tree line and decorative oaks with a trunk diameter of 1-1.2 m. There are valuable specimens of fern pine and Turkish hazel, which has been planted more frequently since the 18th century. Near the Tagus, white and grey poplars grow in wooded patches on the higher ground near the water table. On the edge of the park, the overgrown bogwood is a problem. The few outbuildings needed for the operation of the institution are also a nuisance. Although the great storm of 8 April 1993 destroyed some 90 old trees (mostly oaks with stems), it is nevertheless a pleasure to see the large number of specimens of more than 130 species, some of them real rarities. The park is open to the public, but the function of the social institution must be taken into account. It currently covers an area of 24.5 ha. The castle garden is a protected natural area of local importance.
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Már 1721-ben az Orczy család tulajdonába került Újszász puszta, de csak 100 év múlva költözött oda Orczy György azzal a szándékkal, hogy gazdálkodjék. A községben az Akácfa u. 90. szám alatt található az 1830-ban, klasszicista stílusban épített egykori Orczy-kastély, melyben ma szociális otthon működik. Parkban szabadon álló, tagolt tömegű, kétemeletes kastély. A három egymással párhuzamos, kis hajlású nyeregtetővel fedett keresztszárnyat alacsonyabb, lapos tetős, szintenként visszalépő, balusztrádos teraszú szárnyak kötik össze. A timpanonos középső keresztszárny K-i oldalán árkádos kocsiáthajtó. A Ny-i homlokzat végein árkádos pavilon fölött balusztrádos terasz. A földszinti folyosók dongaboltozatosak, a többi tér síkmennyezetes. Belső: a középrizalitban a földszinten faburkolatos terem kandallóval, az emeleten az egykori nagyterem (megosztva), háromkarú lépcső öntöttvas korláttal, színes üvegablakok. Építtette Orczy Andor.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
9395 [6097]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
144/1/1980. (VII.11.) VB. hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa