!
MKA azonosító
79236
 
Kert neve
Dõry-kastély és kertje
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Mihályi
 
Településrész
 
Irányítószám
9342
 
Utca
Korona u. 1.
 
Telefon
+36 96 253 554
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
ismeretlen
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
3.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.095058016500000000
 
GPS Y koordináta
47.514165636200000000
 
Kert leírás
A Rábaközben, a kisalföldi táj folyókkal sűrűn szabdalt vidékén, a Kis-Rába partján áll Mihályi kastélya. Szolíd megjelenése, romantikus keleti homlokzata a folyó felől játékos kis saroktornyaival, mint valami díszlet, gyönyörködteti a szemlélőt. A négyszögletű zárt udvarból finom rajzú neogót ajtó nyílik a folyópartra. A bástya tövében középkori hangulatú kút, körülötte pihenőhely, mellette hatalmas piramistölgy és a szentimentális kertek jellegzetes növénye, a krisztustövis vet árnyékot rá. A folyón túlra keskeny fahíd vezet, közelében Nepomuki Szt. János barokk kőszobra áll. A parton mellette sétaút vezet, tágas, gyepes térségben, szépen színeződő juharok, csüngő fehér nyír lombját talpazaton álló virágos váza teszi teljessé. Széttekintve a legszebb képek tárulnak fel. A vízen túl a kastély és az egész kertet uraló csodálatos, hatalmas vízparti platán között - amely alatt pihenőhely van - a látványt a barokk templomtorony zárja, kősisakjának sarkain kis angyalokkal, hatalmas feketefenyők, japánakácok, nyírek, tiszafák között. A parkban "S" alakban kanyargó folyó partján a kastélytól távolodóan sorakozó magas fenyők, tiszafák, bukszusok mellett húzódik meg egy kis kioszk, nagy jegenyenyár előtt, hátterében a sűrű lombtömegek erdőszerű sűrűje énekesmadarak rejteke. Szabadon látogatható. A nyugat-magyarországi, eredetileg négy saroktornyos épületet, amely a későbbi átalakítások ellenére is megőrizte a 16. századi várkastélyok építészeti arculatát, az 1560-as évek elején emelték. Fele részét házasság révén a katonaköltő, Vathay Ferenc szerezte meg. 1704-ben és 1709-ben a császáriak feldúlták, nyugati részét Niczky György állíttatta helyre 1712-ben. Ennek dokumentuma a hátsó szárny emeleti nagytermének bibliai idézettel díszített, faragott mestergerendáján olvasható. Ugyanekkor kerülhetett sor a Rártky-család tulajdonában lévő keleti rész felújítására is. Ekkortájt épült az árkádíves udvari folyosó és a Niczky-szárny toszkán oszlopos árkádsora. A 18. század derekán bontották le a keleti szárny két saroktornyát, és hozták létre a mai homlokzat szimmetrikus, középrizalitos formáját. Az udvari hátsó sarokban lépcsőházat építettek, emeletes árkáddal. Ekkor, a Niczky Lázár személyéhez köthető átépítés során készült el a park is. 1860 körül Dőry Miklós vette meg a kastélyt, s a két vízi bástyát is meghagyva angol gótikus stílusban építtette át. Így a négyzetes alaprajzú kastély emeletes főépületének egytengelyes középrizalitját Tudor-tornyocskákkal közrefogott lépcsőzetes oromzat zárja, a homlokzatán háromosztatú, kiemelt középrészű, neogótikus ablakkal. Az épületet az 1970-es években - a késő középkori és a barokk megjelenés érvényre juttatásával - restaurálták. Kertje védett, még felismerhető a 19. századi angolkert jellege. Jelenlegi területe 3,7 ha.
 
Kert leírás angolul
Mihályi's castle stands on the banks of the Kis-Rába, in the Rábaközben, in the landscape of the Little Plain, densely dissected by rivers. Its gentle appearance and romantic eastern façade, with its playful little corner towers overlooking the river, is like a set piece. The rectangular enclosed courtyard opens onto the riverbank through a neo-Gothic door with a delicate design. At the base of the bastion is a medieval-style fountain, surrounded by a resting place, shaded by a huge pyramidal oak and the Christina thorn, a typical plant of sentimental gardens. A narrow wooden bridge leads across the river, near a baroque stone statue of St John Nepomuk. Along the bank, a footpath leads to a spacious grassy area, with beautifully coloured maples and a vase of flowers on pedestals, complemented by a canopy of dangling white birch. Looking out, the most beautiful images are revealed. Across the water, between the castle and the magnificent, huge waterfront plane tree that dominates the whole garden - under which there is a resting place - the view is completed by the baroque church tower, with little angels on the corners of its stone helmet, among huge black pines, Japanese pines, arbutus and yew trees. On the banks of the river, which winds through the park in an "S" shape, a small kiosk is set up in front of a large pine tree, a forest-like thicket of dense foliage, in front of a large pine tree, in the background, hiding songbirds. It is open to the public. Originally a four-cornered tower building in western Hungary, it retains the architectural character of a 16th-century castle despite later alterations, and was built in the early 1560s. Half of the castle was acquired by the soldier Ferenc Vathay through marriage. The western part was destroyed by the imperial forces in 1704 and 1709 and restored by George Niczky in 1712. A document of this can be read on the carved master beam of the great hall on the first floor of the rear wing, decorated with a biblical quotation. The eastern part of the church, owned by the Rártky family, was restored at the same time. The arcaded courtyard corridor and the Tuscan arcade with columns in the Niczky wing were built at this time. In the middle of the 18th century, the two corner towers of the east wing were demolished to create the symmetrical, centrally-ribboned form of the present façade. In the rear corner of the courtyard, a staircase with a double-height arcade was built. At this time, the park was also completed during the renovation work associated with Lázár Niczky. Around 1860 Miklós Dőry bought the castle and had it rebuilt in the English Gothic style, leaving the two water bastions. Thus, the square-shaped main building of the castle has a single-storey central central apse with a stepped gable with Tudor turrets and a tripartite neo-Gothic window with a central pediment in the front. The building was restored in the 1970s to give it a late medieval and Baroque appearance. Its garden is protected and still retains the character of a 19th-century English garden. It currently covers 3.7 ha.
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
3702 [4518]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
nincs védettség
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa