!
MKA azonosító
29604
 
Kert neve
Bencés Főpátság arborétuma
 
Történeti megye
 
Megye
Győr-Moson-Sopron
 
Település
Pannonhalma
 
Településrész
 
Irányítószám
9090
 
Utca
Vár 1.
 
Telefon
(96) 570 100
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
természetes személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
26.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.763336772900000000
 
GPS Y koordináta
47.553192000400000000
 
Kert leírás
A jelenlegi Arborétum alapítása 1802-ben történt, amikor a bencés rend az akkori Magyarország területén 8 iskolát nyitott, melyek számára a kert természettudományos oktatóhelyszínként szolgált. A növényeket ekkor a különféle földrajzi területi egységek, éghajlati övek szerint csoportosítva telepítették. 1830-ban már mintegy 80 fa- és cserjefaj volt az Arborétumban, amelynek angolkert jellegét Szeder Fábián alakította ki az 1840-es években. Ez a voltaképpeni Arborétum területe szervesen összekapcsolódik a mai Gyógynövénykerttel, mely körbeöleli az Főapátság épületegyüttesét. Az arborétumban ezernél több növényfaj és csaknem 150 madárfaj él. Mára elsősorban a felüdülés, a kikapcsolódás helye, de rendszeres oktató- és kutatómunka is folyik itt. Az intézmény egyben az ország legismertebb gyógynövénytermesztő és -feldolgozó műhelye Az Arborétum a következő területi egységek mentén mutat be jól ismert, illetve hazánkban alig megtalálható fajokat: Európa kárpáti, pannon és illír területei; keleti és nyugati Észak-Amerika; Ázsia japán, kínai és kaukázusi területei, valamint a Mediterráneum. Találunk még örökzöld parcellákat döntően lomblevelűekkel, látványkertet, valamint évszázados csertölgyekkel kísért sétautat is, de érdemes felkeresni az 1896-ban ültetett Millenniumi Lucfenyőcsoportot, illetve a június végi teljes virágzás idején a levendula ültetvényeket is. A 2010-11-ben végzett rekonstrukció során számos ritka, illetve növényföldrajzi szempontból jellegadó fás növény telepítésére került sor – mint a mandulafenyő, libanoni cédrus, a keleti ámbrafa, a keleti (kaukázusi) luc vagy a távolkeleti flóra tagjai közül a szugifenyő, a szavára álciprus és számos lombos fa- és cserjeféle. A terület a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet egyik legértékesebb eleme, 1996 óta a Világörökség része. Rendkívül látványos a hóvirág és a téltemető tömeges tavaszi virágzása.
 
Kert leírás angolul
The present Arboretum was founded in 1802, when the Benedictine Order opened 8 schools in the then Hungary, for which the garden served as a place of education in natural sciences. The plants were then planted in groups according to the different geographical areas and climatic zones. In 1830, the Arboretum already had around 80 species of trees and shrubs, and its English garden was developed by Fábián Szeder in the 1840s. This area, which was the Arboretum proper, is inextricably linked to the present-day Herb Garden, which surrounds the Abbey complex. The arboretum is home to over a thousand plant species and almost 150 species of birds. Today, it is primarily a place of recreation and relaxation, but also a regular educational and research site. It is also the country's best-known herbalists' and herbalists' workshop The Arboretum exhibits well-known species that are scarcely found in our country, along the following regional units: the Carpathian, Pannonian and Illyrian regions of Europe; eastern and western North America; the Japanese, Chinese and Caucasian regions of Asia; and the Mediterranean. There are also evergreen plots of predominantly broad-leaved evergreens, a show garden and a walking path with centuries-old oaks, but also the Millennium group of lucerne planted in 1896 and the lavender plantations in full bloom at the end of June. During the reconstruction work carried out in 2010-11, a number of rare woody plants and plants of particular botanical and geogeographical interest were planted, such as almond pine, Lebanese cedar, eastern yew, eastern (Caucasian) spruce, and, from the Far Eastern flora, sooty pine, savoy crabapple and many species of deciduous trees and shrubs. The area is one of the most valuable elements of the Pannonhalma Landscape Conservation Area and has been a World Heritage Site since 1996. The mass spring blooming of snowdrops and wintergreen is particularly spectacular.
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
ajándékbolt, idegennyelvű vezetés, kert és múzeum, múzeum, nevezetes fák, rendezvények, szórólap, leírás, kiadvány, toalett,
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
A bencés rendi apátság 996-os alapításkor a falakon belül létrehoztak egy ispotályt (gondozásra, ápolásra rendelt épületet) is, amihez szükségszerűen tar­toznia kellett egy gyógynövényes kertnek is – ez feltehetőleg a mai kert területén kapott helyet. Létezésének első írásos bizonyítéka egy 1201-es oklevél.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
3557 [4634]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
81/TT/63
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
természetvédelmi terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlok


1253_a.pdf

Magyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa