!
MKA azonosító
6021
 
Kert neve
Kégl-kastély tájképi kert
 
Történeti megye
 
Megye
Fejér
 
Település
Székesfehérvár
 
Településrész
Csala-puszta
 
Irányítószám
8000
 
Utca
 
Telefon
+36 30 993 2339
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
szövetkezeti
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
18.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
18.494687911500000000
 
GPS Y koordináta
47.229893488500000000
 
Kert leírás
A kert középpontjában elhanyagolt, erősen lepusztult, néhány éve még lakott műemlék jellegű kastély áll. Előterében nagy füves tisztás, jobbra és balra honos fa- és cserjefajokból álló tájképi kert övezi. A fák első példányait 80-100 éve telepítették, az eredeti erdőállományból megmaradt példányok kora a 120 évet is meghaladja. A füves tisztás és a tájképi kert déli határát képező Császár-patak között erősen feliszaposodott, náddal és egyéb mocsári növényekkel benőtt csónakázó-tó található. A kastély mögött üzemi, részben lakó- és gazdasági épületek és közöttük szép füves tisztások, facsoportok vannak. A kert idős faállománya fajgazdag. Az egykori erdőterület maradványiái és a hozzájuk csatlakozó, ültetett facsoportok harmonikusan illeszkednek a környező táj természetes erdőterületeihez. A kert megmaradt fa- és cserjefajaiból említést érdemelnek a különböző juharfajok, a gyertyán, a virágos kőris és a fehér eperfa csüngő (szomorú) változata, a különböző hárs- és juharfasorok, a kocsányos tölgy, a virginiai boróka, a fekete fenyő, a keleti tuja. Székesfehérvár közelsége és a park vonzó, romantikus környezete kiválóan alkalmas volt arra, hogy a zöldfelületekben szűkölködő Székesfehérvár természetszerető lakói itt töltsék el szabadidejüket. A kastélyparkban számos újabb épület között korabeli kocsiszín, majorsági épület áll. A kastélytól délnyugatra a parkban szétszórt faragott kövek.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Megközelítése Székesfehérvár és Bicske felől, a 811. számú úton személygépkocsival és autóbusszal lehetséges. Székesfehérvártól 8 km-re, a Székesfehérvár-bicskei út mellett található a csalapusztai tájképi kert, amely belesimul a Velencei-hegység nyugati oldalának festői környezetébe. Az új tulajdonos ezt a lehetőséget sajnos megszüntette, nem látogatható terület. Fejér megye leglátványosabb kastélya a közigazgatásilag Székesfehérvárhoz tartozó Csalapusztán áll. A Kégl kastélyt 1876-1878 között Hauszmann Alajos tervei alapján építették, eklektikus, döntően neoreneszánsz elemeket tartalmazó stílusban. A Csalapusztát 1873-ban Kégl György, a székesfehérvári Szent György Kórház megalapítója vásárolta meg. Ő rendelte meg a kastélyépítést. 1908. január 8-i halála után fia, Dezső vette át a csalai uradalom irányítását. A helyi közéletben tevékeny szerepet vállalt Kégl Dezső, a csalai uradalom, Simay László, a kisfaludi uradalom birtokosa és Riffer Dezső, a börgöndi főintéző is. A kastély közelében templomot is emeltek, körülötte pedig, az enyhén hullámos területen szép tájképi parkot alakítottak ki, amely belesimul a Velencei-hegység nyugati oldalának festői környezetébe. A Csalapuszta mellett emelkedő domb aljában, szabadon álló, szabálytalan U alaprajzú, keleti court d`honneur-ös kialakítású, jórészt egyemeletes, historizáló kastélyépület és melléképületei. A kastély tömegformálás szempontjából szabályos U alaprajzú keleti részből, s az ehhez nyugatról csatlakozó három pavilonból: az északi, kétemeletes toronyból, a hozzá kapcsolódó egyemeletes részből, a déli sarkon álló erkélyes pavilonból, s az utóbbi kettőt összekötő portikuszból áll. Az egész épületen végigfut a lábazati párkány, a földszinti vállpárkány, mindkét szint könyöklőpárkánya, a tagozott, háromrészes övpárkány, s a háromrészes, fogrovatos, konzolsoros főpárkány. Az épület sarkain, s a különböző rizalitok, tornyok sarkain armírozás látható. Az alsó szint vakolt, az emeleti szintek nyerstégla falazatúak. Az U alaprajzú alapépület földszintje vízszintes vakolatsávozású, az itt ülő ablakok félkörzáródásúak, szalagkeretesek. Az emeleti ablakok itt egyenes záródáúak, tagozott szalagkeretesek, faltáblás mellvéddel, állókonzolos szemöldökkel. Keleti homlokzata középrizalittal képzett, court d`honneur-ös kialakítású, 1+2+3+2+1 tengelyes. A középrizalit földszintjén toszkán oldalpillérekkel és középoszlopokkal, a falsíkon ezeknek megfelelő toszkán pilaszterekkel képzett portikusz áll, e mögött nyílik a félkör záródású, vállpárkányos kapu, eredeti kapuszárnyakkal. Északi oldalhomlokzata négytengelyes alapépületi részből, s az ehhez nyugaton kapcsolódó toronyból áll. A torony mindkét homlokzata félkör záródású ablakokkal áttört, melyek száma felfelé, a súly könnyítése céljából is, nő. Keretezésük felfelé egyre egyszerűsödik: a földszinti egy ablakot szalagkeret és pilaszterek, az első emelet egy ablakát szalagkeret és mellvéd, a második emelet ikerablakát szalagkeret övezi, míg a felső szint hármas ablaka keretezetlen. A torony sisakjához ferde fiatornyok kapcsolódnak. A nyugati, kerti homlokzat torony melletti pavilonja a földszinten három, megszokott típusú ablaktengelyből áll. Emeleti félkörzáródású ikerablakait ión pilaszterek keretezik, előttük ballusztrádos erkély. A pavilon tetején elhelyezkedő tört timpanonból emelkedő, szegmensíves timpanonnal záródó aediculás oromzat, s a mögötte futó ballusztrád visszavezeti a torony magasába tévedt tekintetet az alacsonyabb részekhez. Az alapépület öt tengelye és félkörzáródású bejárata előtt futó, klasszikus jellegű, toszkán rendű, oszlopos-gerendás portikusz, illetve tetején ballusztrádos erkély vezet a délnyugati sarokpavilonhoz. Ennek alsó szintje előtt a nyolcszög öt oldalával záródó, félkörzáródású ablakokkal áttört kiszögelés áll. Ennek tetején ballusztrádos erkélyére félkörzáródású ikerajtó nyílik. A pavilon főpárkánya fölött a ballusztrádos attikához volutákkal kapcsolt, kettős nyílású, tört timpanonos aedicula áll. Déli oldalhomlokzata az alapépület négytengelyes részéből, s a sarokpavilon ikerablakokkal áttört déli falából áll. Különböző tetőszerkezetek, palafedés. A kastély előtti füves parteren 1900 körüli medence roncsai állnak. A kastélytól északra a kastéllyal rokonítható elemekkel alakított épület, a bejáratot is ellenőrző gazdasági épület áll.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
mûemlékileg védett
 
Műemléki védettség száma
9262 [3936]
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
30/1992. (XI.26.) Önkorm. r.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa