!
MKA azonosító
18428
 
Kert neve
Esterházy-kastély és parkja
 
Történeti megye
 
Megye
Veszprém
 
Település
Devecser
 
Településrész
 
Irányítószám
8460
 
Utca
Petõfi tér 5.
 
Telefon
3688514620
 
Honlap
 
Jelenlegi tulajdonos
egyéb jogi személy
 
Egykori területnagyság ha-ban
0.0
 
Jelenlegi területnagyság ha-ban
14.0
 
Helyrajzi szám(ok)
 
GPS X koordináta
17.439317521400000000
 
GPS Y koordináta
47.106837937300000000
 
Kert leírás
1890-ben Esterházy Ferenc eklektikus stílusban restauráltatta az épületet és elkezdte az angol stílusú park telepítését. Ebből az időből maradtak meg a park legszebb fái. A parkban nemcsak számos szép, 100 év körüli fa látható, de vannak fiatal telepítések is. Fáinak jelentős hányada őshonos. Az eredeti telepítésből maradt fafajok a hatalmas juharlevelű platánok, a kocsányos tölgyek, a mezei juhar, a fehér nyárak, egy óriási galagonyabokor és egy feketefenyő. Idegen földről származó ritka és mutatós példányok a tulipánfa, a kínai császárfa, a mandzsúriai fűz, a papíreper, a mamutfenyő, a dekoratív szomorúfüzek, a mocsárciprusok, a tornyos tölgy, a nutka hamisciprus, a szomorú magas kőris és a tiszafa. A kertben számos tekintélyes méretű mocsárciprus is található, legnagyobb példányuk mintegy 440 cm-es törzskörméretű. Található még egy 530 cm-es törzskörméretű magyar kőris is. Jelenlegi területe 14,5 ha. A kastélykert helyi jelentőségű védett természeti terület.
 
Kert leírás angolul
 
Kert értékessége
rendkívül értékes
 
Kert stílusa
 
Kert építtetői, tervezői
 
Építési korszakok
 
Kertrészek
 
Kertépítészeti elemek
 
Kerti építmények
 
Kert állapota
 
Állapot értékelése (pont)
 
Kerti építmények állapota
 
Kert infrastruktúra állapota
 
Növényzet állapota
 
Vízrendszer állapota
 
Természeti képződmények állapota
 
Táji adottságok (klíma, talaj, honos növényzet)
 
Kert egyéb jellemzője
 
A kert jelenlegi használatának leírása
 
A kert jelenlegi kezelője, bérlője
 
A kert látogathatósága
 
Nyári nyitvatartás
 
Téli nyitvatartás
 
Jegyárak, kedvezmények
 
Különleges információk
 
Rendszeres rendezvények, programok
 
Híres emberek,történetek
 
Megközelítés
 
A főépület leírása
Devecser belterületén található a Szabadság park, mely a megye többi parkjához hasonlóan kissé lepusztult, gondozatlan állapotban van. A park keletkezése a várkastélyhoz kötődik, melynek története a 16. századra nyúlik vissza. Csóron András, a környék nagy hatalmú ura, sümegi várnagy a család tulajdonát képező, korábbi kőházat építtette át a 16. században várrá, melyet kőből és cölöppalánkból készített fal vett körül. A falakon kívül széles árok volt, ebbe vezették a Torna vizét. A 16. században, házasság révén került a vár a Nádasdyak birtokába, akiktől az Esterházyak szerezték meg. 1790-ben a várat gróf Esterházy Károly, a híres egri püspök barokk stílusban várkastéllyá építtette át. Miután a főépületet száz esztendeig magtárként használták. A kastélyt manapság inkább a Jókai Mórtól származó várkastély névvel illetik. Csoron András a kastélyban hunyt el 1551-ben, vagyonát egyetlen, János nevű fia örökölte. A devecseri kastély már Csoron András életében a végvárak közé tartozott. Fia, Csoron János már nem Devecserben élt. Birtokait két leánya örökölte. Devecser Margit nevű lányáé és annak férjéé Nádasdy Kristófé lett. 1626-ban Esterházy Miklós szerezte meg a birtokot, de hamarosan zálogba adta. A család csak 1650-ben váltotta vissza. A kastély ekkor Esterházy Ferenc birtokába került. Az ő utódai birtokolták a 20. század közepéig. A kastély a Rákóczi-szabadságharc éveiben csekély szerepet játszott. 1704-ben Károlyi Sándor, 1705-től 1709-ig Esterházy Antal kuruc generális egyik székhelye volt. Az épületről 1718 körül még azt írták, hogy elegáns, a század közepére azonban nagyon is elhanyagolt állapotba került, uradalmi magtárnak használták. Az 1760-as évekig abban a formában állt, ahogyan 1526 körül megépítették. A 17. század végén vagy a 18. század első felében valamilyen, ismeretlen indokú átépítés történt. Az átépítés inkább csak a főépületre vonatkozott, a kastély külső falait, tornyait és bástyáit éppen az 1760-as években kezdték bontani. A jelenlegi plébániatemplom 1761-1762-ben történt építése alkalmával a kitermelt földet a vizesárok betöltésére használták fel. A külső falakat olyan mértékben bontották meg akkor, hogy 1766-ban egy szakaszon új kerítés falazását rendelték el. Ugyanekkor a falakon belül már állt a mai melléképületek egy része, amelyekben az uradalmat irányító tisztségviselők laktak. A második világháború utáni években, amikor a kastély teljes berendezése eltűnt, az épületek egy ideig üresen álltak, majd újra a járási hivatalok költöztek be. Azoknak az Ajkára való átkerülését követően az első elképzelés szerinti megyei továbbképző központ nem valósult meg. Új meggondolások alapján szociális otthon létesítését határozták el az illetékesek. A tervezés során bebizonyosodott, hogy sem a főépület sem a melléképületek erre nem alkalmasak, így a műemléki hatóság akkori vezetőinek hozzájárulásával az udvar északkeleti sarkába új épületet emeltek, lebontva a kápolnát és az ahhoz vezető átjárót. Így elvágta a kastélyt parkjától, amellyel pedig eredetileg egységet alkotott. A kastély főépületében kapott helyet a könyvtár. Átalakításokat végeztek, így került helyreállításra az első emeleten a két kőből faragott reneszánsz ajtókeret, így került vissza eredeti helyére az egyik szépen faragott kandalló. Egy töredékeiből összerakott ablakkeretet is sikerült bemutatni az egyik terem falába beépítve. Említésre méltók még a pince hatalmas dongaboltozatú terei is.
 
A főépület építési ideje
 
A főépület állapota
 
A főépület használata
 
A főépület egykori tulajdonosai
 
A főépület jelenlegi tulajdonosa
 
A melléképületek leírása
 
A melléképületek építési ideje
 
A melléképületek állapota
 
A melléképületek használata
 
Műemléki védettség
 
Műemléki védettség száma
 
Műemléki területi védettség
 
Műemléki területi védettség száma
 
Világörökségi terület
 
Natura2000 SAC terület neve
 
Natura2000 SAC védettség száma
 
Natura2000 SPA terület neve
 
Natura2000 SPA terület száma
 
Érintett nemzeti park
 
Természetvédemi terület neve
 
Természetvédelmi Törzskönyvi száma
 
Természetvédelmi védettségi kategória
 
Helyi term. véd. védettség
helyi védettségû terület
 
Helyi term. véd. védettség száma
726/1963. OTvH hat.
 
Irodalmi források
 
Weblinkek

 


feltöltött fájlokMagyar Kertörökség Alapítvány Történeti Kertek Adatbázisa